Soubor (File)

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • français • românăJednotlivé položky menu Soubor (File) jsou seskupeny do několika částí:

Volby pro otevření projektu…

Nový (New) – Otevře náhledové okno pro nový projekt

Otevřít (Open) – Otevře dialogové okno pro výběr souboru s již uloženým projektem

Otevřít nedávný (Open Recent) – Nabídne submenu s přehledem projektů na kterých se v poslední době pracovalo

Volby pro uložení projektu…

Uložit (Save) – Pokud jde o nový projekt, který dosud nebyl uložen, otevře dialogové okno pro uložení projektu do souboru. V případě, že soubor projektu již byl jednou uložený, přepíše jeho obsah aktualizovanou verzí otevřeného projektu.

Projekt lze uložit jako…
 • ".sifz" komprimovaný projektový soubor
 • ".sfg" jako komprimovaný kontejner v zip formáti s vloženými obrázky, zvukovými soubory, atd..
 • jako nekomprimovaný projektový soubor s příponou ".sif", v takovém případě to však bude pěkně velký soubor.
Nejlépe uděláte, když v názvu nepoužijete žádný znak tečky '.', a necháte synfig aby sám přiřadil odpovídající příponu .sifz, a nebo .sif či .sfg pokud zvolíte jinou formu pro uložení projektového souboru.
Viz též Synfig - formáty souborů.

Uložit jako (Save as) – Otevře dialog pro uložení aktuálního projektového souboru pod jiným názvem.

Zde opět platí pro ukládaný typ projektového souboru co bylo zmíněno výše.

Uložit vše (Save all) – Uloží aktuální stav všech otevřených projektových souborů

Vrátit (Revert) – při této volbě se vrátíte k již uložené verzi projektu. Neuložené změny se při této operaci zahodí.

Volby pro import…

Import – Otevře dialogové okno pro import externího souboru. V zásvislosti na tom, jaký typ souboru naimportujete se založí nová vrstva, která se objeví v panelu Vrstvy:

Pokud naimportujete bitmapový obrázek, nebo sekvenci obrázků ( prostřednictvím souboru s příponou .lst), tak se objeví Obrazová vrstva vložená do vrstvy Switch Group Layer. Více viz import obrázkových sekvencí.
Podporované jsou tyto bitmapové formáty:
 • PNG
 • JPG
 • BMP
A vektorový formát:
 • SVG – Pokud používáte pro kreslení Inkscape, tak je doporučeno využít toho že umí exportovat SVG do sif formátu.

To, zda mají být obrázky importovány v původní velikosti, nebo jestli se má jejich velikost přizpůsobit plátnu, si můžete nastavit v dialogu pro nastavení Synfig studia ("Edit → Preferences…") v záložce "Editing" nastavením parametru "Scale to fit canvas". Dodatečně lze velikost obrázku přizpůsobit velikosti plátna když kliknete pravým tlačítkem myši nad vrstvou a v kontextovém menu zvolíte "Fit image".

Podporovaný je nekomprimovaný formáty:
 • WAV
A komprimované formáty:
 • OGG
 • MP3
 • Importovat lze i soubory .pgo (Papagayo). V takovém případě se objeví Switch Group Layer s názvem importovaného souboru, která bude zastřešovat skupiny s názvy fonémů.
 • Naimportovat lze i jiný Synfig projekt, který se pak objeví jako samostatná skupina, která má v názvu cestu k souboru na disku

Poznámka

Kromě uvedených formátů může Synfig podporovat prostřednictvím nainstalovaných rozšíření i další obrazové formáty, včetně vícevrstvých formátů. Více viz Export z Gimpu do Synfigu. Pro import audio souborů lze využít MLT framework (Media Loving Toolkit)
note end


Volby pro vizualizaci výstupu aktuálního projektu…

Renderovat (Render) – Otevře dialog pro renderovací volby exportovaného projektu.

Náhled (Preview) – Otevře externí okno do kterého vyrenderuje náhled aktuálního projektu.

Uzavření náhledového okna projektu…

Zavřít (Close) – Zkontroluje, zda-li jsou uloženy provedené změny. Pokud ne, tak se objeví dialog s dotazem, jestli se mají zahodit, nebo uložit. Po uložení projektu do souboru zavře náhledové okno aktuálního projektu.

Ukončení práce v Synfig studiu…

Ukončit (Quit) – Zavře všechny otevřené projekty a ukončí alikaci.


Languages Language: 

English • čeština • français • română