Filtry

From Synfig Studio :: Documentation
< Filter Layer
Revision as of 13:28, 24 February 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "<!-- Page info --> {{Title|Filtry}} {{Category|Glossary}} {{NewTerminology}} <!-- Page info end --> {{literal|Synfig}} používá dva typy {{l|Layers|vrstev}} : {{l|Primitive...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français"Synfig" používá dva typy vrstev : Primitiva and "Filtry" (což jsou vrstvy, které aplikují nejrůznější efekty).

Výsledkek působení filtrů, jako je například Rozostření, nebo Rotace, je dán jednak nastavením jejich parameterů, ale zároveň také tím, v jakém kontextu a na jaké úrovni jsou aplikovány (kontextem se nazývá vyrenderovaný výsledek, který vzniká vzájemným působením celé řady vrstev navršených přes sebe).


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français