Rotate Layer/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • français


Layer transform rotate icon.png

O Rotaci

"Rotace" (Rotate), která patří mezi tzv. transformační vrstvy, mění natočení primitiv překrytých vrstev a to tak, že na ně aplikuje svůj nastavený úhel. Nemění tedy jejich parametry, ale pouze natočení při zobrazení.

Hierarchie vrstev se nastavuje v panelu vrstev.

Parametery vrstvy Rotace

Rotace má tyto parametry:

Název Hodnota Typ
Type vector icon.png Pozice 0.000000u,0.000000u vector
Type angle icon.png Kolik bude… 0.00° angle


"Úhel" ve stupních, udávající o kolik bude… obsah překrytých vrstev natočený, může být vyšší než 360° (při animaci se bude pokračovat v rotaci) a také může být záporný (rotace bude probíhat proti směru hodinových ručiček).


Languages Language: 

English • čeština • français