Parametry

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search

Parametery určují jaké bude mít vrstva vlastnosti, např. parametr Blendovací metoda určuje, jakým způsobem se bude vrstva chovat k vrstvám, které překrývá, nebo jak bude vypadat. Jako např. parametr Poloměr u kruhu.

Každý parametr má svůj typ - poloměr kruhu má typ "real", protože jde o reálné číslo, barva má barevný pruh atd. Synfig Studio nedovolí nastavit jako poloměr nějakou barvu, nebo barvu jako číslo, protože ví jakého typu má každý z parametrů být.

U Synfigu, lze měnit hodnoty parametrů několika způsoby, jednak přímou manipulací s jednotlivými položkami v rámci plošky, nebo nastavením přímo v panelu Parametry .

Některé parametry se dají nastavit jako statické : při animaci se pak v průběhu času nebude měnit jejich nastavená hodnota. Ale například u parametru hodnota nodu, lze změnou hodnoty v průběhu času docílit u animace iluzi pohybu.

Je to prosté. U statického parametru platí, že:

"poloměr je 3.4, a zůstane na hodnotě 3.4 po celý průběh časového intervalu"

ale v případě parametru, který není statický, vypadá celý popis hodnoty nodu v průběhu animace takto:

"poloměr je na začátku 3.4,
 pak se zvolna navyšuje na 7.6 až do poloviny času,
 pak skočí rovnou na 2.0
 a tak zůstane až do konce časového intervalu"

Kompletní popis je realizován pře tzv. trasovací body, které jsou spojeny s každou změnou hodnoty parametru.

Nastavení statické hodnoty parametru lze provést prostřednictvím kontextového menu, které se nabídne kliknutím na pravé tlačítko myši nad polem pro nastavení hodnoty parametru. Tím, že z něj vyberete "Zakázat animaci" (Forbid Animation). Podobným způsobem lze parametr zase uvolnit, přes volbu "Povolit animaci".


Viz též