Filtry

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français"Synfig" používá dva typy vrstev : Primitiva and "Filtry" (což jsou vrstvy, které aplikují nejrůznější efekty).

Výsledkek působení filtrů, jako je například Rozostření, nebo Rotace, je dán jednak nastavením jejich parameterů, ale zároveň také tím, v jakém kontextu a na jaké úrovni jsou aplikovány (kontextem se nazývá vyrenderovaný výsledek, který vzniká vzájemným působením celé řady vrstev navršených přes sebe).


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français