Yleiskatsaus

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning end


Navigation Navigation:  Käyttöohje>>

Synfig-studio on avolähteinen ohjelma, jolla voi tehdä kaksiulotteista vektorianimaatiota. Se on suunniteltu elokuvalaatuisen animaation tuottamiseen tavallista vähemmällä väellä ja resursseilla.

Kuten varmaan tiedät, animaatio luo illuusion liikkeestä näyttämällä kuvia nopeasti peräkkäin. Perinteisesti kaksiulotteisia animaatioita on valmistettu piirtämällä kaikki sen kuvat yksitellen. Näitä kuvia kutsutaan ruuduiksi. Hyvän liikkeen vaikutelman luomiseksi tarvitaan lukuisia ruutuja, ja siksi tähän menetelmään tarvitaan paljon aikaa ja resursseja.

Synfig-studion periaate on, ettei kaikkia ruutuja tarvitse piirtää. Siihen on kaksi tekniikkaa:

  • Muodonmuutosanimaatio
  • Pala-animaatio

Muodonmuutos on tekniikka, jossa kahden kuvan välille luodaan pehmeä siirtymä. Siirtymän edetessä toinen muoto muuttuu toiseksi, ja muutos määräytyy yleensä ohjauspisteiden avulla. Synfig-studiossa kuvat rakentuvat vektorimuodoista, joten muodonmuutos voidaan toteuttaa automaattisesti. Näin animaatio voidaan tehdä piirtämällä ainoastaan avainasennot suhteellisen pitkin aikavälein. Voit piirtää ruutuja vain sen verran kuin kohtauksessa on tarpeen perustavan liikkeen tunnun luomiseksi, ja Synfig-studio huolehtii väliruutujen tekemisestä.

Pala-animaatio valmistetaan jakamalla kappaleet osiin ja tekemällä niille joitain yksinkertaisia muunnoksia (kuten siirto, kierto tai skaalaus) eri ajankohtina. Synfig-studio interpoloi väliruudut näiden arvojen pohjalta. Pala-animaatio voidaan tehdä bittikarttakuvista tai vektorigrafiikasta.

Kummassakin tapauksessa Synfig-studion tehtävä on täyttää piirrettyjen ruutujen (eli avainruutujen) väliset aukot ja tuottaa pehmeä ja sulava animaatio. Väliruudutus ei kuitenkaan ole Synfig-studion ainoa hyöty.

Vaikka Synfig-studiota ei olekaan varsinaisesti tarkoitettu ruutu ruudulta -animaation piirtämiseen, sitä voidaan käyttää käsin piirretyn täysruutuanimaation saattamiseen elokuvatasoiseksi muuntamalla kunkin ruudun bittikartta vektoriformaattiin. Toimenpiteen nimi on jäljitys, ja se tehdään tavallisesti käsin rakentamalla vektorikuviot bittikartakuvan päälle. Jäljitystä tehdessä voit lisätä animaatioon paljon kiehtovia Synfig-studion tehosteita ammattimaisen vaikutelman saavuttamiseksi.

Piirsit ruudut yksitellen tai et, Synfig-studion avulla voit vaikuttaa toistuvan datan lukuisiin ominaisuuksiin kuten väreihin, ääriviivoihin, tekstuuriin, kuviin ja moniin muihin – jopa animaation kulkuratoihin ja niiden joukkoihin (toimintoihin). Toistuvaa dataa voidaan käyttää uudelleen linkittämällä. Tämä on Synfig-studion vahvuus, joka on eritysen tärkeä isoissa animaatioprojekteissa.

Tavanomaisen grafiikan osien linkittämisen lisäksi voit määrittää niiden välille myös relaatioita funktiojoukkojen avulla. Se mahdollistaa automaatisen animaation tekemisen määriteltyjen sääntöjen pohjalta ja nostaa koko animaatioprosessin uudelle tasolle.

Kaikkia mainittuja Synfig-studion ominaisuuksia käsitellään yksityiskohtaisesti tämän käyttöoppaan kappaleissa.


Navigation Navigation:  Käyttöohje>>