Začínáme…

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • español • suomi • français • italiano • 日本語 • Nederlands • polski • português • română • русский • 中文(中国大陆)‎ • 中文(台灣)‎


Navigation Navigation:  <<Manuály>>



Uživatelské rozhraní

Takto vypadá u Synfig Studia výchozí rozmístění panelů :

Výchozí rozložení rozhraní u Synfig Studia

Synfig Studio používá tyto prvky rozhraní:

 • Panel nástrojů (Toolbox) – je základním panelem Synfig Studia. Obsahuje inkony nástrojů a základní konfigurační prvky pro kreslení.
 • Náhledové okno (Ploška (Canvas)) – je určeno ke kreslení a zobrazení snímků animace kresby.
 • Panely – obsahují další nástroje a informace k jednotlivým prvkům z vašeho projektu. Přes některé z nich můžete tyto prvky dodatečně upravovat.

Poznámka

U Synfig Studia se lze kdykoliv vrátit k výchozímu rozložení oken, jaké můžete vidět na obrázku, přes menu na horní liště: "Window → Workspace → Default".
note end


Uprostřed okna pracovní plochy ( Workspace) je náhledové okno (Canvas Window). Ve kterém se zobrazuje animační projekt. Ten se zakládá automaticky při spuštění Synfig Studia. Toto je výchozí plátno, to však není důležité. Důležité je vědět, že v levém horním rohu zobrazeného plátna, tam kde se setkávají pravítka, si je malého tlačítko. Pokud na něj kliknete, tak se rozbalí (výchozí menu -jehož položky odpovídají menu na horní liště. Toto menu se vám zobrazí i když kliknete pravým tlačítkem myši kdekoliv na plátno a nebudete mít při tom pod kurzorem žádnou vrstvu. Takže teď už víte, jak si otevřít to nejdůležitější menu. Fajn.

Kolem náhledového okna, vlevo, pravo i dole, jsou rozmístěny zadokované panely. Panely, které nejsou zadokované, se otevírají v samostatném doku mimo pracovní plochu. Některé doky sdružují panelů víc. Přepínat lze mezi nimi klikáním na jejich záložky. Panely lze přemisťovat mezi doky přetažením ikony v záložce. Vytažením ikony mimo pracovní plochu lze vytvořit nový, samostatný dok. Ten lze dále rozdělit, jak horizontálně tak vertikálně, tím že se přetáhne ikona dalšího panelu nad některý z čtverců v pravém horním rohu záhlaví dokovacího okna. Pořadí panelů v doku lze měnit tím způsobem, že se ikona panelu, který má být přesunut doleva, přetáhne na ikonu panelu, který má následovat.

Pokud si panel po vytažení z doku zavřete, nemusíte panikařit. Otevřete si výše popsaným způsobem hlavní menu, z něj otevřete menu Window a klikněte na jméno panelu, který potřebujete.

Nejdůležitější panely:

 • Vrstvy – zobrazuje hierarchii vrstev na plátně a jeho prostřednictvím lze s nimi pracovat.
 • Parametry – zobrazuje vždy pouze parametry, které přísluší pouze k vybrané vrstvě.
 • Nastavení nástrojů – obsahuje další nastavení a volby pro aktuálně vybraný nástroj.
 • Navigační panel – zobrazuje náhled toho, co je vidět na plátně. Dá se libovolně zvětšit či změnšit.
 • Historie – obsahuje historii událostostí pro aktuální kompozici. K realizovaným akcím, se lze zpětně vracet.

Synfig Studio má k dispozici ještě řadu jiných panelů. Pokud nemáte představu k čemu nějaký panel slouží, přidržte kurzor myši nad jeho ikonou v záložce a zobrazí se vám bublina s upřesněním.

Co je pod kapotou

Vrstvy

Synfig Studio, jako jiné aplikace pro práci s grafikou má jednotlivé elementy zobrazované na plátně umístěné do vrstev. Oproti jiným podobným nástrojům se liší především ve dvou směrech:

 1. Každá jednotlivá vrstva u Synfigu obvykle představuje jednu "Primitivu". Např. jednu plochu, obrys kolem plochy, importovaný obrázek, atd… To umožňuje velkou flexibilitu a kontrolu nad objekty. Kompozice, která má stovky vrstev (pochopitelně hierarchicky seskupených pro lepší přehled) je zcela běžná záležitost.
 2. Vrstvy nepředstavují pouze viditelné elementy, které by se skládaly nad obrázkem, ale i prvky, které nějakým způsobem nižší vrstvy interpretují či upravují. V tomto směru se koncept vrstev, jak s ním pracuje Synfig podobá filtrům, s mnimiž pracuje Adobe Photoshop nebo GIMP. Má tak kupř. vrstvu která dělá rozostření, kruhové rozostření, efekt zvětšovacího skla, korekci barev, plastický efekt, a jiné…

Každá vrstva má sadu parametrů, které určují jaký bude mít efekt. Když na ni kliknete (buď v náhledovém okně, nebo v panelu vrstev), tak uvidíte jaké má parmetry v panelu Parametry.

První kroky

Pojďme si vytvořit něco zábavného, ať si s tím můžeme hrát!

Vyberte z panelu nástrojů (Toolbox) nástroj pro kreslení kružnic (jestli netušíte, který to je, pohybujte myší nad ikonami nástrojů, dokud se vám v informační bublině neobjeví "Nástroj pro kruh").

Klikněte na něj, a povšimněte si, žse se vám změnil obsah panelu pro nastavení nástrojů. Ale k tomu se dostaneme později.

Máte-li vybraný nástroj pro kreslení kružnic, můžete na plátno kreslit kružnice a kola. Je to snadné – tam kde chcete mít na plátně střed kružnice přidržte levé tlačítko myši a tahem nastavte její poloměr. Pak uvolněte levé tlačítko myši. Máte-li hotovo, vytvořte si další kruhy dle libosti. Když uvolníte tlačítko myši aniž byste tahem nastavili dostatečně velký poloměr, může nastat situace, že vytvořený kruh nebude voditelný. Ale žádnou paniku! To se dá snadno napravit. Stačí označit vrstvu s takovou kružnicí a v parametrech vybraného objektu můžete kdykoliv jeho rádius změnit.

Poznámka

Někteří z uživatelů se mohou setkat také s tímto problémem: i když klikli na plátno a nastavili tahem dostatečně velkou kružnici, tak se nic nezobrazí. V takovém případě je třeba přejít do menu "Edit → Input Devices" a zde vypnout všechna zařízení přenastavením na Disabled. Máte-li připojené nějaké doplňkové vstupní zařízení, které chcete používat, jako např. kreslicí pero s přítlakem, tak ho v tomto panelu zapněte. Po této změně by již měl Synfig fungovat jak má.
note end


Nyní se vraťte do panelu nástrojů a klikněte tlačítko s šipkou, tím aktivujete nástroj pro transformaci. Pak klikněte na některý z vašich kruhů. Kolem kružnice se vám zobrazí "rámeček", který však pro nás v tuto chvíli není zajímavý, zelený bod uprostřed a blankytně modrý kontrolní bod, kterým se nastavuje poloměr. Toto jsou "kontrolní body". Chcete-li u vašecho kruhu upravit poloměr, nebo jeho umístění, uchopte myší některý z těchto kontrolních bodů a táhněte. Je to hračka!

Teď vyberte nějakou vrstvu, tím že kliknete na některý z objektů. Chcete-li jich vybrat víc, přidržte během klikání klávesu Ctrl – bude to fungovat nejenom v náhledovém okně, ale i v panelu vrstev. Vyzkoušejte!

Vybrat lze najednou i několik kontrolních bodů. Lze to udělat několika způsoby. Buď můžete přidržet klávesu Ctrl a postupně klikat na body které chcete vybrat, nebo můžete použít mnohem rychlejší způsob – stiskněte levé tlačítko myši a tahem vytvořte rámeček, kterým obsáhnete všechny body, které chcete vybrat.

Vzhůru na to! Vyberte dva kruhy a pak vyberte a označte všechny jejich kontrolní body. Uchopíte-li pak některý z označených kontrolních bodů, budete moct přesouvat všechny najednou.

Poznámka

Synfig Studio má k dispozici automatický režim obnovy. Pokud aplikace spadne, a rozdělaný soubor nebyl uložen, neztratíte více než 5 minut práce. Při novém spuštění se vám automaticky objeví dotaz zda-li chcete obnovit rozdělanou práci. To však neplatí pro historii, která se bohužel neobnoví.
note end


Nástroje pro rotaci a škálování fungují podobně jako nástroj pro transformaci, s výjimkou situace, kdy máte vybráno pouze několik kontrolních bodů. Je však mnohem jednodušší vyzkoušet co to udělá, než si o tom číst. Vyberte některé z kruhů, vyberte jejich kontrolní body a vyzkoušejte co tyto nástroje budou dělat.

Povšimněte si při tom, že i nástroje pro manipulaci s kontrolními body mají přiřazeny nějaké výchozí volby. Pokud některý z nich nedělá to co chcete, koukněte na panel nastavení nástrojů jaké možnosti nabízí.

Linkování

Nyní si vyzkoušíme linkování. Dejme tomu, že chcete, aby z vašich kruhů měly dva vždy stejnou velikost. Vyberte je tedy, pak vyberte kontrolní body, jimiž se nastavuje jejich poloměr (blankytně modré body).

Tyto kontrolní body můžete vybrat jak bylo popsáno – buď tím že je zaberete současně do rámečku, vytvořeného tahem kurzoru myši, nebo jejich postupným výběrem při stisknuté klávese Ctrl. Máte-li tedy vybrané tyto dva kontrolní body pro nastavení poloměru, klikněte nad jedním z nich na pravé tlačítko myši a z rozbaleného kontextového menu vyberte "Link". Bum. Oba parametry jsou od teď spojené. Teď stačí vybrat pouze jeden z těchto dvou kruhů a změnit jeho poloměr – a u druhého se tato změna projeví rovněž. To je věc, co? Podobně je spojený obrys s plochou kruhu – ale to jsme stále napřed.

Linkování patří mezi základní koncepty Synfigu. Můžete takoto spojovat nejenom kontrolní body, ale také parametry několika vrstev, stačí kliknout pravým tlačítkem nad vybraným parameterem v panelu Parametry a nastavit "Link".

Výběr barev

řekněme, že teď chcete, aby měl některý z kruhů jinou barvu. Podíváte-li se na dolní část panelu nástrojů, uvidíte nástroj pro nastavení barvy obrysu a výplně, nástroj pro nastavení šířky obrysu.

Let's say you want one of the circles to be a different color. If you look in the toolbox below the tools, you'll see the outline/fill color selector, the outline width selector, and some other stuff like the default blend method and gradient. The outline/fill color widget works exactly as you might expect – you can click on the fill color, and a modest color chooser will appear. Now you can change the color pretty easily.

Ale jsou situace, kdy si chcete pouze vybrat barvu a pokračovat dál. K tomuto účelu se hodí paleta barev s editorem.

Po kliknutí na editor záložku palety barev – to je ta s ikonou, co připomíná vzorník barev – se vám objeví barevná paleta ze které si levým tlačítkem myši můžete vybrat výchozí barvu obrysu. Kliknutí na kolečko myši vyberete barvu výplně.

Pravděpodně ale namítnete, že to je sice skvělé, ale barva vybraného kruhu se tím nijak nezměnila. To můžete udělat třemi způsoby. Buď tak, že vyberete z panelu nástrojů nástroj "Fill Tool", a pak kliknete na ten kruh v náhledovém okně. Ovšem tím toho změníte víc než jen barvu kruhu. Nebo si můžete nejprve vybrat vrstvu kruh, u které chcete změnit barvu, a pak ji upravit přes panel Parametry tím, že kliknete pravým tlačítkem myši na parametr Barva a pak v kontextovém menu vyberete dle vlastního uvážení zda se má barva použít na výplň ("Apply Fill Color") nebo na obrys ("Apply Outline Color"). A nebo do třetice dvojklikem otevřete dialog pro nastavení "Barvy" kde si nastavíte co chcete.

Zkoušejte si alespoň chvíli hrát s kroužky, blbnout s parametry, abyste viděli co to udělá. Pro začáte si vyzkoušejte nastavit parametr Feather Parameter na hodnotu 5.

Jdeme do hloubky

Je doufám jasné, že jste se zatím naučili používat základní funkce Synfig Studia, ale ne jak kresbu rozhýbat. To je popsáno v následující části Základy animace.

Navigation Navigation:  <<Manuály>>


 Stáhněte si soubor, který byl použit na této stránce k ilustraci výchozího rozhraní File:Interface.sfg
 Stáhněte si soubor, který byl při screenshotu zrovna editován File:Spline-DotMan.sifz


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • español • suomi • français • italiano • 日本語 • Nederlands • polski • português • română • русский • 中文(中国大陆)‎ • 中文(台灣)‎