Plný obdélník (Filled Rectangle)

From Synfig Studio :: Documentation
< Filled Rectangle Layer
Revision as of 12:18, 5 March 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "<!-- Page info --> {{Title|Plný obdélník (Filled Rectangle)}} {{Category|Layers}} {{Category|Example}} {{NewTerminology}} <!-- Page info end --> {{l|Image:Layer_example_fi...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština


Layer example filledrectangle icon.png

O vrstvě Plný obdélník

"Plný obdélník" (Filled Rectangle) je rozšířenou verzí vrstvy Obdélník (Rectangle), která dovoluje jednoduchým způsobem nastavit a modifikovat určité parametry – jako např. zaoblení rohů, či asymetrické rozptýlení plochy, aniž by bylo nutné editovat základní křivku.

Parametry plného obdélníku

Oproti vrstvě Obdélník (Rectangle), je "plný obdélník" rozšířen o tyto parametry:

Rozptýlení v ose X a Y 
Standardní obdélník má pro rozptýlení okraje k dispozici parametr Expand Amount. Ovšem pokud chceme mít rozptýlení asymetrické, tj. jiné v ose X, a jiné v ose Y, tak toho nelze dosáhnout jinak, než aplikací vrstvy Blur Layer. U plného obdélníku to však není nutné, neboť je k dispozici nastavení rozptýlení jak v ose X, tak v ose Y.
Zaoblení 
U standardního obdélníku, nebo pravoúhlého polygonu, je nutné zaoblení rohů vytvořit dodatečnou úpravou křivky. U plného obdélníku stačí nastavit poloměr zaoblení.
Kulaté rohy 
Má-li plný obdélník všechny strany stejné (čtverec), pak jsou všechny rohy kulaté. Ovšem pokud strany nemají stejnou délku, jsou rohy objektu adekvátním způsobem zakřiveny. Tímto parametrem si však vynutit, aby zůstaly kulaté.
Name Value Type
Type real icon.png Úroveň 0.000000 real
Type real icon.png Kolik bude… 1.000000 real
Type integer icon.png Blendovací metoda Composite integer
Type color icon.png Barva
 
color
Type vector icon.png Bod 1 0.000000pt,0.000000pt vector
Type vector icon.png Bod 2 59.99999pt,59.99999pt vector
Type real icon.png Rozptýlení v ose X 0.000000 real
Type real icon.png Rozptýlení v ose Y 0.000000 real
Type real icon.png Zaoblení 0.000000 real
Type bool icon.png Kulaté rohy
 
bool


Languages Language: 

English • čeština