Křivka (Spline)

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français • română"Křivka" (Spline) je vektorově definovaný tvar, který vzniká spojením vrcholů (vertexů) Beziérových křivek.
Křivky, patří mezi objekty, s nimiž se v animačním prostředí Synfigu setkáte nejčastěji. Tvoří se nejenom kreslením pomocí Pera (Spline Tool), ale také aplikací dalších nástrojů.

Nápis "Spline" nakreslený jako křivka. Vidíte oranžové vrcholy a žluté kontrolní body tečen

Tvar "křivky" (Spline) lze měnit v rámcipracovní plochy změnou pozice vrcholů a nastavením táhel na tečnách. Táhlo, je kontrolní bod, který určuje průběh zakřivení křivky procházející vrcholem.

Průběh křivky lze měnit takéo přímo tahem segmentu křivky myší.

Viz též

  • Informace k použití nástroje Pero
  • Nástroj pro kreslení (Draw Tool) a jeho parametr "Extend"
  • Část věnovaná kompozici obrazu v kapitole Jak na to, kde jsou i nějaké věci ohledně úpravy křivek.


UKázkový projekt k ilustračnímu příkladu : File:Spline of spline.sifz


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français • română