Velikost (Scale)

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština


Layer transform zoom icon.png

O Velikosti

"Velikost" (Scale), která patří mezi tzv. transformační vrstvy, mění velikost primitiv všech překrytých vrstev.

Parametry vrstvy Velikost

Velikost má tyto parametry:

Název Hodnota Typ
Type real icon.png Kolik bude 1.000000 real
Type vector icon.png Pozice 0.000000u,0.000000u vector

O "Kolik bude…" velikost nižších vrstev větší (nebo menší), oproti původní velikosti, udává tzv. přirozený logaritmus.

Hodnota přirozeného logaritmu je opakem exponenciální funkce, a může být i záporná – místo zvětšení pak dojde ke zmenšení obsahu překrytých vrstev.

Několik ukázkových příkladů:

  • přirozený logaritmus pro číslo 2.00 je 0.693147181, výsledkem bude zvětšení na 200.0%
  • přirozený logaritmus pro číslo 1.00 je 0.0, výsledkem je tedy původní velikost.
  • přirozený logaritmus pro číslo 0.50 je -0.693147181, výsledkem bude zmenšení na 50.0%
  • přirozený logaritmus pro číslo 0.10 je -2.302585092994045, výsledkem bude zmenšení na 10.0%
  • přirozený logaritmus pro číslo 0.01 je -4.605170185988091, výsledkem bude zmenšení na 1.0%

Velikost zvětšení či změnšení se nastavuje jako poloměr kružnice, jejíž pozice je ve středu plošky.


 U starších verzí Synfig Studia do verze 0.63.05 se tato vrstva nazývala "Zoom layer".


Languages Language: 

English • čeština