Sintaxa Synfig CLI

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • românăSintaxa: synfig [OPTIUNI IMPLICITE] ([FISIER SIF] [OPTIUNI SPECIFICE])...

 -t <output type>    Specifica tipul fisierului destinatie (Implicit:necunoscut)
 -w <pixel width>    Seteaza latimea imaginii (folositi zero pentru latimea implicita)
 -h <pixel height>   Seteaza inaltimea imaginii (folositi zero pentru inaltimea implicita)
 -s <image dist>    Seteaza dimensiunea diagonala a ferestrei pentru imagine (Span)
 -a <1...30>      Seteaza valoarea antialias pentru randarea cu parametri.
 -Q <0...10>      Specifica calitatea imaginii pentru randarea accelerata (implicit=2)
 -g <amount>      Gamma (implicit=2.2)
 -v           Verbose - Rezultat detaliat (afiseaza detalii la randare)
 -q           Quiet mode - mod silentios (nu afiseaza progresul randarii/timp ramas)
 -c <canvas id>     Randeaza spatiul de lucru cu id-ul specificat in locul celui root.
 -o <output file>    Specifica numele fisierului rezultat
 -T <# of threads>   Permite randarea multipla folosind numarul # de randatori
 -b           Afiseaza Benchmarks
 --fps <framerate>   Seteaza rata cadrelor
 --time <time>     Randeaza un singur cadru la <secunde>
 --begin-time <time>  Seteaza timpul de incepere
 --start-time <time>  Seteaza timpul de start
 --end-time <time>   Seteaza timpul de final
 --dpi <res>      Seteaza rezolutia fizica (dots-per-inch)
 --dpi-x <res>     Seteaza rezolutia fizica pe axa X (dots-per-inch)
 --dpi-y <res>     Seteaza rezolutia fizica pe axa Y (dots-per-inch)
 --list-canvases    Lista spatiilor de lucru exportate in compozitie
 --canvas-info <fields> Afiseaza detaliile specificate pentru spatiul de lucru root
 --append <filename>  Adauga straturi in <nume_fisier> pentru compozitie
 --layer-info <layer>  Afiseaza descrierea straturilor, informatii despre parametri etc.
 --layers        Afiseaza lista straturilor valabile
 --targets       Afiseaza lista destinatiilor valabile
 --importers      Afiseaza lista tipurilor de fisiere care pot fi importate
 --valuenodes      Afiseaza lista valorilor pentru noduri ValueNodes valabile
 --modules       Afiseaza lista a modulelor incarcate
 --version       Afiseaza informatii despre versiunea aplicatiei
 --info         Afiseaza diverse informatii
 --license       Afiseaza informatii referitoare la licenta

(copiate din synfig --help .)

synfig 0.62.00
Revision: 20100103
Branch: master
Revision ID: fb90766f1019b0f6038b7004b250502f4833d4e2

Compiled on Jan 4 2010 with GCC 4.3.3
Copyright (c) 2001-2005 Robert B. Quattlebaum Jr., Adrian Bentley

(copied from the output of synfig--info might be different in your version.)

Exemplu

pentru a randa myanimation.sifz in myanimation.ogg

synfig myanimation.sifz -t ffmpeg -vc mpeg4 -vb 1000 -o myanimation.ogg

pentru a afla care codecuri sunt valabile in locul mpeg4. Inlocuiti 1000 cu valoarea dorita pentru bitrate

synfig --target-video-codecs

Textul Environment Variables care era aici a fost mutat.


Languages Language: 

English • română