Dokumentace pro vývojáře

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • español

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning endDokumentace pro vývojáře je primárně určena pro:

 • aktuální vývojáře aplikačního kódu
 • případné budoucí vývojáře
 • ty co mají další nápady, a chtějí odhalit případné chyby a nedostatky

Hlavní stránky

Co patří k Synfigu

Synfig tvoří tři hlavní součásti: etl, synfig-core and synfig-studio.

 • ETL je sada knihoven, která rozšiřuje možnosti standardních knihoven. Jednou z nejdůležitějších funkcionalit, kterou poskytuje, jsou sdílené třídy, které tvoří základ pro tvorbu objektů u dalších částí aplikace. Využití "handles" u sdílených objektů místo c++ ukazatelů umožňuje automatický úklid paměti na základě počítání referencí.
 • Synfig-core tvoří jádro aplikace/renderovací aplikace ("synfig") obsluhovaná z příkazové řádky (cli) zpracovává do výsledného zobrazení datovou strukturu dokumentu, který mu předává aplikace: body (valuenodes), vrstvy (layers) a plošky (canvases).
 • Synfig Studio ("synfig-studio") je grafické rozhraní aplikace (GUI).
 • Viz též: How Synfig Works

Externí knihovny

Synfig využívá několika externích knihoven

Také může využívat tyto knihovny, pokud jsou k dispozici

 • Magick++ – API aplikace ImageMagick umí využívat synfig-core prostřednictvím modulu mod_magickpp
 • libavcodec – využívá synfig-core prostřednictvím modulu mod_libavcodec
 • libmng – využívá synfig-core prostřednictvím modulu mod_mng

…pro další informace vizte stránku Build Instructions.

Postup při psaní kódu

 • Adding a Layer
 • Přidání Panelu, Část I a Část II. Poznámka: Vezměte v potaz, že tento tutoriál už je hodně "out of date". Takže adresář "gtkmm" byl přejmenován na "gui" a panelu se nyní říká dok. Také byly přesunuty některé soubory do podadresářů (viz např. obsah podadresáře "gui/docks").


Další odkazy


Languages Language: 

English • čeština • español