Terminology/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Terminology
Revision as of 15:22, 3 February 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français • русский • 中文(中国大陆)‎S vydáním verze 0.64.0 v květnu 2013, došlo u Synfig Studia ke změnám v terminologii a objevily se i nové ikony. Přehled změn je uveden v následující tabulce, která uvádí i ekvivalenty s nimiž se můžete setkat u české jazykové mutace dokumentace:

Původní termín Stávající termín Česká terminologie
Ducks Handle Kontrolní bod / Táhlo
Curves Panel Grafy Grafy
Encapsulate Group (icon reworked) Seskupit
Paste Canvas / Inline Canvas layer Group Layer (icon reworked)
Group Set (icon reworked) Skupina, sada
Add/remove from Group Add/remove from Set (icon reworked) Přidat/odstranit ze skupiny
BLine Křivka (Spline) Křivka
BLine Point Spline Point Bod na křivce
BLine Tool Spline Tool Pero, nástroj pro kreslení křivek
Params Panel Parameters Panel Parametry
Children Panel Library Panel Knihovna, seznam vytvořených knihoven
CPoint Color Stop Kontrolní bod barvy (používá se pro nastavení gradientu)


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français • русский • 中文(中国大陆)‎