Nový (New)

From Synfig Studio :: Documentation
< Command:New
Revision as of 16:57, 16 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • français • română

ControlN: Otevře náhledové okno pro nový projekt. Jeho výchozí jméno je "Synfig Animation #" kde # zastupuje číslo od 1 výše. Pro každý další nový soubor v rámci otevřeného sezení Synfig Studia je toto číslo navýšeno o + 1.


Tím, že se otevře nová Ploška (Canvas) začíná proces editace projektu.