Template:PropertiesImageTab/sr

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Поставке стварања Језичак Слика 1.0.1.png

Језичак „Слика“ обезбеђује постављање следећих вредности:

 • Величина слике
  • Ширина — постављање ширине (у пикселима) при стварању (рендеровању).
  • Висина — постављање висине при стварању.
  • Utils chain link on icon.png — Пребацивачко дугме за задржавање односа димензија пиксела (размер).
  • Ш.Резолу. — постављање водоравне резолуције за прорачун стварне величине (не мења величину употребљаваних садржаја).
  • В.Резолу. — постављање усправне резолуције за прорачун стварне величине (не мења величину употребљаваних садржаја).
  • Utils chain link on icon.png - Пребацивачко дугме за задржавање односа резолуције приказа слике (размер).
  • Стварна ширина — постављање стварне величине за штампање створене датотеке (прорачунава се као: Ширина/Ш.Резолу.).
  • Стварна висина — постављање стварне величине за штампање створене датотеке (прорачунава се као: Висина/В.Резолу.).
  • Однос димензија слике — натпис који приказује тренутни однос димензија слике.
 • Област слике — одређује део радног простора који ће да се узме у обзир при стварању анимације.
  • Горе лево (х/у) — постављање тачке горе-лево у радном простору од које стварање (рендеровање) започиње.
  • Доле десно (х/у) — постављање тачке доле-десно у радном простору од које стварање (рендеровање) започиње.
  • Премер слике — величина дијагонале задатог дела радног простора ("Горе лево (х/у)"² +"Доле десно (х/у)"² ="Премер слике"² )