Search results

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
  • {{Category|Canvas Window}} ...anvas Window|plošky}} nezobrazí v případě, že jste v dialogu pro {{l|Canvas Properties Dialog|nastavení vlastností plošky}} zvolili nulové trvání
    2 KB (275 words) - 23:37, 25 February 2017