Options/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • češtinaPoznámka

V současné době se využívá pouze záložka pro nastavení mřížky (Grid). Záložky pro času (Time) a jednotek (Units) nemají žádný relevantní obsah. Je otázkou, zda-li v budoucnu nebude dialog Volby (Options) zrušen a jeho obsah přesunut do dialogu "Upravit → Nastavení…"
note end


Image:Options.png

  • "Nastavení mřížky" (Grid size) - Velikost okna mřížky je definovaná rozměry v ose X a Y. Hodnota je ve stejných jednotkách, jaké jsou nastaveny v Nastavení pro Synfig Studio.
  • "Zobrazovat mřížku" (Show grid) - Zaškrtněte, pokud chcete, aby se na plošce (Canvas) mřížka zobrazovala.
  • "Přichytávat k mřížce" (Snap to grid) - Zaškrtněte, pokud chcete, aby se při editaci body lepily na mřížku.


Languages Language: 

English • čeština