Detail Parameter/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • češtinaS parametrem "Detail" (Detail), se můžete setkat u vrstvy Chaotické zkreslení (Noise Distort), kde udává počet generovaných fragmentů. Jde tedy o celé kladné číslo, větší než nula. V případě, že bude hodnota pro Detail (Detail) nulová (nebo záporná) k žádnému zkreslení překrytých vrstev nedojde.

Většinou si vystačíte s výchozí hodnotou 4. S rostoucím počtem fragmentů totiž narůstá počet matematických operací, což prodlužuje čas renderování obrazu.


Languages Language: 

English • čeština