Fraktály

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

Juliovy a Mandelbrotovy množiny, jsou množiny bodů, které lze počítat do nekonečna, díky tomu tak vznikají krásné a detailní obrázky - fraktály. Mandelbrotova množina ve skutečnosti není opravdovým fraktálem, ale protože se pravým fraktálům podobá, řadí se mezi mezi ně.

Výpočtem Juliových množin se zabýval r. 1917 Gaston Julia, podle kterého pak i dostaly jméno, ale neměl k dispozici žádný počítač, který by je byl schopen vykreslit. O fraktály se pak díky tomuto faktu dlouho nikdo nezjímal, až v sedmdesátých letech Benout Mandelbrot vykreslil Juliovy množiny na počítači, a při tom objevil i typ množiny, který byl pojmenován po něm.

Vykreslené fraktálové obrazce jsou tak krásné, že nalezly své uplatnění i v umění. (Převzato z: http://lodev.org/cgtutor/juliamandelbrot.html )


 Languages Language: 

English • čeština

This category currently contains no pages or media.