Styl kliček

From Synfig Studio :: Documentation
< Winding Style Parameter
Revision as of 23:38, 20 February 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "{{Title|Styl kliček}} <!--Categories--> {{Category|Parameters}} {{NewTerminology}} S parametrem Styl kliček (Winding Style) se můžete setkat u těchto vrstev: * {{l|Outlin...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština


S parametrem Styl kliček (Winding Style) se můžete setkat u těchto vrstev:

Jeho nastavení je pro Synfig rozhodující při vykreslování vrstvy v případě, je-li zobrazovaný bod 'uvnitř' nebo 'vně'.

  • Žádný (Non Zero) – výchozí nastavení
  • Sudá/Lichá (Even/Odd)

Nejlépe lze demonstrovat vliv tohoto parametru u plochy s obrysem, která má uvnitř smyčku:

Image:Goatse.png zdrojový .sif soubor

U horních obrázků mají plochy nastaven styl kliček na "Žádný" (Non Zero), kdežto dolní na "Sudá/Lichá" (Even/Odd). Nastavení "Sudá/Lichá" má ten výsledný efekt, že v místech kde se plocha překrývá vznikají okna.

Levé obrázky mají nastaven styl kliček na "Žádný" i u obrysu, kdežto obrázky napravo mají u obrysu styl kliček na "Sudá/Lichá", a ten má ten efekt, že okna vznikají v místech kde se kříží obrysová čára.

Na stránce http://dooglus.rincevent.net/synfig/regions.html jsou ukázkové soubory, které demonstrují, jak parametr Winding Style funguje.


Languages Language: 

English • čeština