Styl kliček (Winding Style)

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{Title|Styl kliček}} <!--Categories--> {{Category|Parameters}} {{NewTerminology}} S parametrem Styl kliček (Winding Style) se můžete setkat u těchto vrstev: * {{l|Outlin...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
{{Title|Styl kliček}}
+
{{Title|Styl kliček (Winding Style)}}
 
<!--Categories-->
 
<!--Categories-->
 
{{Category|Parameters}}
 
{{Category|Parameters}}
 
{{NewTerminology}}
 
{{NewTerminology}}
S parametrem Styl kliček (Winding Style) se můžete setkat u těchto vrstev:
+
{{Literal|Styl kliček}} (Winding Style) můžete najít u těchto vrstev:
 
* {{l|Outline Layer|Obrys}}
 
* {{l|Outline Layer|Obrys}}
 
* {{l|Region Layer|Plocha}}
 
* {{l|Region Layer|Plocha}}
 
* {{l|Polygon Layer|Polygon}}
 
* {{l|Polygon Layer|Polygon}}
* {{l|Star Layer|Hvězda}} (u které může vést jeho aplikace k velice {{l|Star_Layer#Winding_Style_Hacks|zajímavým efektům}})
+
* {{l|Star Layer|Hvězdice}} (u které může vést jeho aplikace k velice {{l|Star_Layer#Winding_Style_Hacks|zajímavým efektům}})
  
 
Jeho nastavení je pro Synfig rozhodující při vykreslování vrstvy v případě, je-li zobrazovaný bod 'uvnitř' nebo 'vně'.
 
Jeho nastavení je pro Synfig rozhodující při vykreslování vrstvy v případě, je-li zobrazovaný bod 'uvnitř' nebo 'vně'.
Line 17: Line 17:
 
{{l|Image:Goatse.png}} {{l|Media:Winding_style.sifz|zdrojový .sif soubor}}
 
{{l|Image:Goatse.png}} {{l|Media:Winding_style.sifz|zdrojový .sif soubor}}
  
U horních obrázků mají plochy nastaven styl kliček na "Žádný" (Non Zero), kdežto dolní na "Sudá/Lichá" (Even/Odd).  Nastavení "Sudá/Lichá" má ten výsledný efekt, že v místech kde se plocha překrývá vznikají okna.
+
U horních obrázků mají plochy nastaven {{Literal|Styl kliček}} na "Žádný" (Non Zero), kdežto dolní na "Sudá/Lichá" (Even/Odd).  Nastavení "Sudá/Lichá" má ten výsledný efekt, že v místech kde se překrývá plocha vznikají prázdná okna.
  
Levé obrázky mají nastaven styl kliček na "Žádný" i u obrysu, kdežto obrázky napravo mají u obrysu styl kliček na "Sudá/Lichá", a ten má ten efekt, že okna vznikají v místech kde se kříží obrysová čára.
+
Levé obrázky mají nastaven {{Literal|Styl kliček}} na "Žádný" i u obrysu, kdežto obrázky napravo mají u obrysu {{Literal|Styl kliček}} na "Sudá/Lichá", a výsledkem je, že v místech kde se kříží obrysová čára vznikají prázdná okna.
  
Na stránce http://dooglus.rincevent.net/synfig/regions.html jsou ukázkové soubory, které demonstrují, jak parametr Winding Style funguje.
+
Na stránce http://dooglus.rincevent.net/synfig/regions.html jsou ukázkové soubory, které demonstrují, jak parametr {{Literal|Styl kliček}} (Winding Style) funguje.

Latest revision as of 23:12, 27 February 2017

Languages Language: 

English • čeština


"Styl kliček" (Winding Style) můžete najít u těchto vrstev:

Jeho nastavení je pro Synfig rozhodující při vykreslování vrstvy v případě, je-li zobrazovaný bod 'uvnitř' nebo 'vně'.

  • Žádný (Non Zero) – výchozí nastavení
  • Sudá/Lichá (Even/Odd)

Nejlépe lze demonstrovat vliv tohoto parametru u plochy s obrysem, která má uvnitř smyčku:

Image:Goatse.png zdrojový .sif soubor

U horních obrázků mají plochy nastaven "Styl kliček" na "Žádný" (Non Zero), kdežto dolní na "Sudá/Lichá" (Even/Odd). Nastavení "Sudá/Lichá" má ten výsledný efekt, že v místech kde se překrývá plocha vznikají prázdná okna.

Levé obrázky mají nastaven "Styl kliček" na "Žádný" i u obrysu, kdežto obrázky napravo mají u obrysu "Styl kliček" na "Sudá/Lichá", a výsledkem je, že v místech kde se kříží obrysová čára vznikají prázdná okna.

Na stránce http://dooglus.rincevent.net/synfig/regions.html jsou ukázkové soubory, které demonstrují, jak parametr "Styl kliček" (Winding Style) funguje.


Languages Language: 

English • čeština