Template:PropertiesTimeTab/sr

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Поставке стварања Језичак Време 1.0.1.png
  • Временска подешавања
    • Кадрова по секунди — постављање броја кадрова по секунди при стварању (рендеровању). Примењиво само када се ствара датотека филма (анимације), али не при стварању датотека са листом поређаних слика.
    • Почетак — постављање времена почтка анимације при стварању.
    • Свршетак — постављање времена завршетка анимације при стварању.
    • Трајање — постављање трајања текуће анимације.