Template:PropertiesTimeTab

From Synfig Studio :: Documentation
Revision as of 21:05, 5 June 2016 by Jay (Talk | contribs) (Initial commit)

Jump to: navigation, search
Поставке стварања Језичак Време 1.0.1.png
  • Временска подешавања
    • Кадрова по секунди — постављање броја кадрова по секунди за стварање (рендеровање). Ово се употребљава само код стварања видео-датотеке (филма), али не и при стварању низа слика.
    • Почетак — постављање места одакле ће да (на временској линији) отпочне стварање низа слика.
    • Свршетак — постављање места где ће се (на временској линији) стварани низ слика окончати.
    • Трајање — постављање трајања анимације.