Template:PropertiesImageTab/sr

From Synfig Studio :: Documentation
< Template:PropertiesImageTab
Revision as of 09:49, 30 May 2016 by Jay (Talk | contribs) (Created page with "center Језичак „'''Слика'''“ обезбеђује постављање с...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Поставке стварања Језичак Слика 1.0.1.png

Језичак „Слика“ обезбеђује постављање следећих вредности:

 • Величина слике
  • Ширина — постављање ширине (у пикселима) при стварању (рендеровању).
  • Висина — постављање висине при стварању.
  • Utils chain link on icon.png — Пребацивачко дугме за задржавање односа димензија пиксела (размер).
  • XRes — постављање водоравне резолуције за прорачун стварне величине (не мења величину употребљаваних садржаја).
  • YRes — постављање усправне резолуције за прорачун стварне величине (не мења величину употребљаваних садржаја).
  • Utils chain link on icon.png - Пребацивачко дугме за задржавање односа резолуције приказа слике (размер).
  • Стварна ширина — постављање стварне величине за штампање створене датотеке (прорачунава се као: Ширина/Ш.Резолу.).
  • Стварна висина — постављање стварне величине за штампање створене датотеке (прорачунава се као: Висина/В.Резолу.).
  • Однос димензија слике — натпис који приказује тренутни однос димензија слике.
 • Област слике — одређује део радног простора који ће да се узме у обзир при стварању анимације.
  • Горе лево (х/у) - set where in the workarea top left of render starts.
  • Доле десно (х/у) - set where in the workarea bottom right of render starts.
  • Премер слике - diagonal size of the portion of the workarea ("Top Left (X/Y)"² +"Bottom Right (X/Y)"² ="Image Span"² )