Fractal Parameters/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Fractal Parameters
Revision as of 01:20, 4 March 2017 by Want (Talk | contribs) (Zkreslení)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • češtinaPopis a ukázky k parametrům fraktálů

Iterace

Rozdíl mezi hodnotou iterace 5 a 132 
Image:mandelbrot-iterations-5_132.png

Hodnota Bailoutu

Rozdíl mezi hodnotou Bailoutu 2 a 20 
Image:mandelbrot-bailout_set-2_20.png

Break Set

Rozdíl mezi nastaveným a nenastaveným … 
Image:mandelbrot-break_set-on_off.png

Zkreslení

Zkreslení na vnitřní straně Mandelbrotovy množiny bodů (Zapnuto/Vypnuto)
Image:mandelbrot-distort_inside-on_off.png
Zkreslení na vnější straně Mandelbrotovy množiny bodů (Zapnuto/Vypnuto)
Image:mandelbrot-distort_outside-on_off.png

Stín

Aplikace stínu u vnitřních bodů množiny (Zapnuta/Vypnuta)
Image:mandelbrot-shade_inside-on_off.png
Aplikace stínu u vnějších bodů množiny (Zapnuta/Vypnuta)
Image:mandelbrot-shade_outside-on_off.png

Plocha

Vykreslení vnitřní plochy 
Image:mandelbrot-solid_inside-on_off.png
Vykreslení vnější plochy (Zapnuto/Vypnuto)
Image:mandelbrot-solid_outside-on_off.png

Inverze

Inverzní zobrazení barev uvnitř Mandelbrotovy množiny bodů (Zapnutá/Vypnutá)
Image:mandelbrot-invert_inside-on_off.png

Gradient

Offset Inside

Loop Inside

Smooth Outside

Offset Outside

Scale Outside


Languages Language: 

English • čeština