Přehled

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • español • suomi • français • Bahasa Indonesia • italiano • 日本語 • Nederlands • polski • português • română • русский • српски / srpski • 中文(中国大陆)‎


Navigation Navigation:  Manuály>>

Pravděpodobně víte, že při animaci vzniká iluze pohybu tím, že se rychle po sobě zobrazuje série na sebe navazujících obrázků. Tradiční 2D animace se dělá tak, že se kreslí každý obrázek zvlášť. Toto je tzv. fázová animace (angl. "Stop motion"). Ale také se jí říká pookénková animace (angl. "frame-by-frame animation"), protože jednotlivé obrázky (angl. "frames") se nazývají okénka. Aby se pohyb zdál dostatečně plynulý, je třeba nakreslit hodně obrázků, což je hodně náročné jak na čas, tak lidské zdroje.

Tradiční fázová animace, převzato z : http://flipily.com

"Synfig Studio" je open-source software pro vektorovou 2D animaci. Umožňuje tvorbu kvalitních animací s minimálními nároky na zdroje.

Synfig Studio je navrženo tak, aby nebylo nutné kreslit každé okénko zvlášť, a k tomu využívá dvě techniky:

  • Animaci s využitím morfingu
  • Ploškovou animaci

Morfing

Animace růže pomoí morfingu, od Rore
Morfing (angl. Morphing) je operace při které se vytvoří mezi dvěma různými obrázky plynulý přechod, takže se jeden tvar plynule změní na jiný. A to jakým způsobem má transformace proběhnout je určeno pomocí kontrolních bodů. Synfig Studio pracuje s vektory, takže morfing dělá zcela automaticky. Pro vytvoření animace tudíž stačí přesunout klíčové body a zvolit vhodný časový interval. Stačí tedy nakreslit výchozí snímek, a přesunem bodů na klíčovém snímku vymezujícím časový interval určit co, odkud a jam se má na scéně přesunout. Synfig Studio pak pozice bodů pro ostatní snímky dopočítá.


Plošková animace

Plošková animace z tutoriálu pro Synfig

U ploškové animace (angl. cut-out animation) je objekt rozdělen na menší části, na které se pak aplikují jednoduché operace jako např. posun, rotace, změna velikosti, aj. Synfig Studio umí z pozice objektů na klíčových snímcích dopočítat jejich pozice pro ostatní snímky. Ploškovou animaci tak lze udělat jak z bitmapových, tak vektorových obrázků.

Přechody a další funkcionality

V obou případech je úkolem vyplnit mezery mezi klíčovými snímky (keyframes) tak aby vznkla hladká a plynulá animace. Tento proces dopočítávání chybějících snímků se nazývá anglickým výrazem "tweening" .

I když Synfig Studio není primárně určeno ke tvorbě fázové animace, lze v jeho prostředí dělat i animace z ručně malovaných obrázků, pokud se snímek převede z bitmapového formátu na vektorový. Tento proces se nazývá trasování ("tracing") a obvykle se dělá tak, že se nad bitmapovým obrázkem ručně nakreslí tvaru definované vektory. Při tom můžete využít řadu fascinujících efektů, takže Synfig Studio vám umožní udělat vskutku profesionální animace.

Ať už budete dělat fázovou animaci, nebo ne, Synfig Studio vám výrazně usnadní kontrolu nad často se střídajícími operacemi, jako kupř. když se má něco opakovat, změnit barva, textura co obrázek, upravit charakteristika okrajové linky, a nabízí řadu dalších věcí - animační trajektorie a vytvoření akcí. Opakované využití dat jejich prolinkováním. V tom je síla Synfig Studia, kterou lze využít i pro velké animační projekty.

Také si můžete předem nadefinovat vztahy, jaké mají být mezi vzájemě se pohybujícími obrázky ty pak využívat jako funkce. To vám umožní dělat automatické animace, založené na těchto předem definovaných zákonitostech a což posouvá proces animae na zcela novou úroveň.

Animace parabolické dráhy střely z tutoriálu pro Synfig


Všechny z uvedených funkcionalit Synfig Studia jsou podrobně popsány v kapitolách tohoto manuálu.


Navigation Navigation:  Manuály>>


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • español • suomi • français • Bahasa Indonesia • italiano • 日本語 • Nederlands • polski • português • română • русский • српски / srpski • 中文(中国大陆)‎