Vasta-alkajille

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with '<!-- Page info --> {{Title|Vasta-alkajille}} {{Navigation|Category:Manual/fi|Doc:Animation_Basics/fi}} {{Category|Manual}} {{Category|Tutorials}} {{Category|Tutorials Basic}} {{C…')
 
Line 11: Line 11:
 
Kun käynnistät Synfig-studion, avautuu näyttöön alla olevassa kuvassa näkyvät ikkunat.
 
Kun käynnistät Synfig-studion, avautuu näyttöön alla olevassa kuvassa näkyvät ikkunat.
  
[[Image:Interface.png|600px|thumb|center|border|Default interface layout of Synfig Studio]]
+
[[Image:Interface.png|600px|thumb|center|border|Synfig-studion käyttöliittymän vakiokokoonpano]]
  
  
Line 20: Line 20:
 
* {{l|Category:Panels|Paneeleissa}} &mdash; on työkaluja ja tietoja projektisi tietyistä osista. Joittenkin paneeleitten kautta voit jopa muokata näitä osia.
 
* {{l|Category:Panels|Paneeleissa}} &mdash; on työkaluja ja tietoja projektisi tietyistä osista. Joittenkin paneeleitten kautta voit jopa muokata näitä osia.
  
{{Note|Note|If your Synfig Studio interface layout looks different, you can reset it to the default arrangement shown on the screenshot. In the {{Literal|File}} menu from the Toolbox select {{c|Panels|Reset Windows to Original Layout}}.}}
+
{{Note|Huomio|Jos Synfig-studion käyttöliittymä on sinulla erilainen, voit palauttaa sen kuvassa näkyvään vakiokokoonpanoon. Valitse Työkalupakin {{Literal|Tiedosto}}-valikosta {{c|Paneelit|Palauta ikkunat vakiokokoonpanoon}}.}}
The window at the center is called {{L|Canvas Window}}. Each time you start Synfig Studio, a new Canvas Window is opened. This window represents the {{l|Root Canvas}}, not that it means much to you at the moment, but that's OK &mdash; we're just trying to show you around. In the upper left corner of the Canvas Window, you'll see a button with a {{l|Canvas Menu Caret|caret}}. If you click on this caret button, the {{l|Canvas Menu Caret|canvas window menu}} will pop up. If you right-click in the canvas area and there is no {{l|layer}} under the mouse position, this menu will also appear.  So now you know where the most important canvas menu is. Good.
+
  
The other two windows (one on the bottom, and one to the right) are customizable {{l|dock dialogs|dock dialogs}}. Each dock dialog contains a set of {{L|panel|panels}}, arranged horizontally or vertically. Some panels share the same space inside the dock dialog and you can switch between them by clicking on their {{l|panel tab|tabs}}. You can rearrange the contents of dock dialogs as you wish by dragging the panel tab to where you want it. You can even create a new dock dialog by dragging a tab out of its dock dialog.
+
Keskellä olevaa ikkunaa kutsutaan {{L|Canvas Window|Kangasikkunaksi}}. Aina, kun käynnistät Synfig-studion, se avaa uuden Kangasikkunan. Se ilmentää {{l|Root Canvas|juurikangasta}}, mikä ei ehkä sano sinulle mitään, mutta se ei haittaa &mdash; meneillään on vasta tutustumiskierros. Kangasikkunan vasemmassa yläkulmassa näkyy painike, jossa on {{l|Canvas Menu Caret|väkänen}}. Jos napsautat väkäpainiketta, putkahtaa esiin {{l|Canvas Menu Caret|kangasikkunavalikko}}. Sama valikko tulee näkyviin, jos kangas-alueella hiiren alla ei ole {{l|layer|tasoa}} ja napsautat oikeaa nappia. Nyt siis tiedät missä kaikkein tärkein kangasvalikko on. Hyvä.
  
If you accidentally close a {{l|panel|panel}} (by dragging it out of the dock dialog, and closing the new dock dialog that gets created), no worries. Simply go to the {{l|Toolbox}}, select {{c|File|Panels}} in menu right there and then click on the name of the panel you need.
+
Kaksi muuta ikkunaa (toinen alhaalla, toinen oikealla) o vat mukautettavia {{l|dock dialogs|telakkaikkunoita}}. Kussakin telakassa on joukko {{L|panel|paneeleita}}, jotka on järjestetty joko vaaka- tai pystysuuntaisesti. Jotkut paneelit jakavat saman tilan telakan sisällä, ja voit vaihdella niiden välillä napsauttamalla niiden {{l|panel tab|välilehtien korvakkeita}}. Voit järjestää telakan sisällön makusi mukaan raahaamalla välilehtiä korvakkeesta haluamaasi paikkaan. Voit jopa tehdä uuden telakkaikkunan raahaamalla paneelin ulos entisestä telakasta.
  
The most important panels are:
+
Vaikka sattuisit vahingossa sulkemaan {{l|panel|paneelin}} (raahaamalla sen ulos telakasta ja sulkemalla uuden ikkunan), ei ole syytä huoleen. Saat sen takaisin {{l|Toolbox|Työkalupakista}}, kun valitset sen valikosta {{c|Tiedosto|Paneelit}} ja napsautat kyseisen paneelin nimeä.
  
* {{l|Layers Panel}} &mdash; shows you the hierarchy of layer of your working canvas. It also allows you to manipulate these layers.
+
Tärkeimmät paneelit ovat:
* {{l|Params Panel}} &mdash; shows you the parameters of the layer currently selected. When multiple layers are selected, only the parameters that the selected layers have in common are displayed.
+
* {{l|Categorical Help#Synfig Dialogs|Tool Options Panel}} &mdash; shows you any options specific to the currently selected tool.
+
* {{l|Navigator|Navigator}} &mdash; shows a thumbnail image of what the currently selected canvas looks like. You can also zoom in and move the focus around with this panel.
+
* {{l|History Panel}} &mdash; shows you the history stack for the current composition. You can also edit the actions in history.
+
  
There are also many other {{l|panel|panels}} in Synfig Studio. If you have no idea what a panel does, simply hold your mouse over its icon and a tooltip will pop up describing its function.
+
* {{l|Layers Panel|Tasopaneeli}} &mdash; näyttää työstämälläsi kankaalla olevien tasojen hierarkian. Sen kautta voit myös käsitellä tasoja eri tavoin.
 +
* {{l|Params Panel|Ominaisuuspaneeli}} &mdash; näyttää valitun tason ominaisuudet. Jos valittuna on useita tasoja, näytetään vain ne ominaisuudet, jotka ovat niillä kaikilla.
 +
* {{l|Categorical Help#Synfig Dialogs|Työkalusäätöpaneeli}} &mdash; näyttää käytössä olevaa työkalua koskevat säädöt, mikäli sillä niitä on.
 +
* {{l|Navigator|Kartta}} &mdash; näyttää valitun kankaan pienoiskuvan, jota voi lähentää ja loitontaa (zoomata) ja josta voi siirtyä eri puolille kangasta.
 +
* {{l|History Panel|Historiapaneeli}} &mdash; näyttää teokseen tehdyt toimenpiteet luettelona. Historiasta voit myös muokata tapahtumia.
  
== Under the hood ==
+
Näiden lisäksi Synfig-studiossa on monia muita {{l|panel|paneeleita}}. Mikäli sinulla ei ole harmainta aavistusta mitä jokin paneeli tekee, pidä hiirtä sen kuvakkeen päällä, niin esiin ponnahtaa työkaluvihje, joka selittää paneelin toimintaa.
  
[[Image:Adding-layers-tutorial-12.png|right|frame|Layers Panel]]
+
== Konepellin alla ==
  
Synfig Studio, like most every other competent graphics program, breaks down individual elements of a {{l|canvas|canvas}} into {{l|layer|layers}}. However, it differs from other programs in two major ways:
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-12.png|right|frame|Tasopaneeli]]
  
# An individual layer in Synfig usually represents a single "Primitive". I.e. a single region, an outline of a region, an imported image, etc... This allows you to have a great deal of flexibility and control. It is not uncommon for a composition to have hundreds of layers (organized into a hierarchy for artist's sanity of course).
+
Synfig-studio, kuten useimmat muutkin pätevät grafiikkaohjelmat, jakaa {{l|canvas|kankaalla}} olevat yksittäiset elementit {{l|layer|tasoiksi}}. Se eroaa kuitenkin muista ohjelmista kahdella merkittävällä tavalla:
# A layer can not only composite information on top of the image below it, but also distorts and/or modify it in some other way. In this sense, Synfig's Layers act much like filters do in Adobe Photoshop or GIMP. For example, we have a {{l|Blur Layer}}, {{l|Radial Blur Layer}}, {{l|Spherize Layer}}, {{l|Color Correct Layer}}, {{l|Bevel Layer}}, etc...
+
  
 +
# Yksittäinen taso Synfigissä esittää yleensä yhtä "alkeisoliota", kuten yhtä aluetta, alueen ääriviivaa, tuotua kuvaa, jne. Tämä antaa sinulle runsaasti jouston varaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Ei ole mitenkään tavatonta, että teoksessa on satoja tasoja (taiteilijan mielenterveyden takaamiseksi tietysti hierarkisesti järjestettynä).
 +
# Tasoja ei käytetä pelkästään lisäämään informaatiota alla olevan kuvan päälle, vaan niillä voi myös muovata tai vääristää sitä eri tavoin. Tässä mielessä Synfigin tasot toimivat pitkälti Adobe Photoshopin tai GIMPin suodattimien tapaan. Esimerkkeinä mainittakoon {{l|Blur Layer|Sumennustaso}}, {{l|Radial Blur Layer|Säteissumennustaso}}, {{l|Spherize Layer|Palloistustaso}}, {{l|Color Correct Layer|Värikorjaustaso}} ja {{l|Bevel Layer|Viistetaso}}.
 +
 +
Kaikilla tasoilla on joukko parametreja, jotka säätelevät sen käyttäytymistä. Kun napsautat tasoa (joko Kangasikkunassa tai viereisen kuvan {{l|Layers Panel|Tasopaneelissa}}), sen säädöt näytetään {{l|Params Panel|Ominaisuuspaneelissa}}.
 
Each layer has a set of parameters which determine how it behaves. When you click on a layer (either in the Canvas Window, or in the illustrated {{l|Layers Panel}}), you will see its parameters in the {{l|Params Panel}}.
 
Each layer has a set of parameters which determine how it behaves. When you click on a layer (either in the Canvas Window, or in the illustrated {{l|Layers Panel}}), you will see its parameters in the {{l|Params Panel}}.
  
== First steps ==
+
== Ensiaskeleet ==
  
Let's create something fun so that we can play with it!
+
Tehdäänpä jotain kivaa, että päästään näpräämään ohjelmaa!
  
First, go over to the toolbox and click on the {{l|Circle Tool}} (if you don't know which one it is, just mouse over them until you find the one with the tooltip that says "Circle Tool").  
+
Mene ensin työkalupakkiin ja näppää {{l|Circle Tool|ympyrätyökalua}}. (Jos et tiedä mikä se niistä on, pidä vain hiirtä paikallaan nappuloiden päällä, kunnes esiin putkahtaa vihjeteksti "Ympyrätyökalu".)
  
When you click on the Circle Tool, you should notice that the {{l|Tool Options Panel}} changed. But we'll get to that later.
+
Kun napsautat ympyrätyökalua, pane merkille, että {{l|Tool Options Panel|Työkalusäätöpaneeli}} muuttuu. Mutta palataan siihen myöhemmin.
  
 
With the Circle Tool selected, you can now create circles in the {{l|Canvas Window}}. This works as you might expect &mdash; click on the canvas, drag to change length of the radius, and release the mouse button when you are done. Go ahead and create two circles (or more, if you fancy). If you accidentally release the mouse button before dragging, you end up creating a circle with 0 radius and it is effectively invisible! No need to worry, you can easily fix this. In the Params Panel, you can change the parameters of the selected object. If you just made a 0 radius circle, it should be the current selected object. You can change its radius to some value other than 0, say 10, and manipulate it to your liking with the canvas ducks later.
 
With the Circle Tool selected, you can now create circles in the {{l|Canvas Window}}. This works as you might expect &mdash; click on the canvas, drag to change length of the radius, and release the mouse button when you are done. Go ahead and create two circles (or more, if you fancy). If you accidentally release the mouse button before dragging, you end up creating a circle with 0 radius and it is effectively invisible! No need to worry, you can easily fix this. In the Params Panel, you can change the parameters of the selected object. If you just made a 0 radius circle, it should be the current selected object. You can change its radius to some value other than 0, say 10, and manipulate it to your liking with the canvas ducks later.

Revision as of 13:19, 17 October 2010

Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • español • suomi • français • italiano • 日本語 • Nederlands • polski • português • română • русский • 中文(中国大陆)‎ • 中文(台灣)‎

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning end


Navigation Navigation:  <<Käyttöohje>>

Käyttöliittymä

Kun käynnistät Synfig-studion, avautuu näyttöön alla olevassa kuvassa näkyvät ikkunat.

Synfig-studion käyttöliittymän vakiokokoonpano


Synfig-studion käyttöliittymän tärkeimmät osat ovat:

  • Työkalupakki — on Synfig-studion pääikkuna. Siihen kuuluvat järjestelmävalikko, painikkeita, työkaluja ja muuta tarpeellista, joilla voit luoda ja muokata animaatioita. Tämän ikkunan sulkeminen lopettaa ohjelman.
  • Kangas — tekemäsi grafiikka ja animaatio ilmestyy tänne.
  • Paneeleissa — on työkaluja ja tietoja projektisi tietyistä osista. Joittenkin paneeleitten kautta voit jopa muokata näitä osia.

Huomio

Jos Synfig-studion käyttöliittymä on sinulla erilainen, voit palauttaa sen kuvassa näkyvään vakiokokoonpanoon. Valitse Työkalupakin "Tiedosto"-valikosta "Paneelit → Palauta ikkunat vakiokokoonpanoon".
note end


Keskellä olevaa ikkunaa kutsutaan Kangasikkunaksi. Aina, kun käynnistät Synfig-studion, se avaa uuden Kangasikkunan. Se ilmentää juurikangasta, mikä ei ehkä sano sinulle mitään, mutta se ei haittaa — meneillään on vasta tutustumiskierros. Kangasikkunan vasemmassa yläkulmassa näkyy painike, jossa on väkänen. Jos napsautat väkäpainiketta, putkahtaa esiin kangasikkunavalikko. Sama valikko tulee näkyviin, jos kangas-alueella hiiren alla ei ole tasoa ja napsautat oikeaa nappia. Nyt siis tiedät missä kaikkein tärkein kangasvalikko on. Hyvä.

Kaksi muuta ikkunaa (toinen alhaalla, toinen oikealla) o vat mukautettavia telakkaikkunoita. Kussakin telakassa on joukko paneeleita, jotka on järjestetty joko vaaka- tai pystysuuntaisesti. Jotkut paneelit jakavat saman tilan telakan sisällä, ja voit vaihdella niiden välillä napsauttamalla niiden välilehtien korvakkeita. Voit järjestää telakan sisällön makusi mukaan raahaamalla välilehtiä korvakkeesta haluamaasi paikkaan. Voit jopa tehdä uuden telakkaikkunan raahaamalla paneelin ulos entisestä telakasta.

Vaikka sattuisit vahingossa sulkemaan paneelin (raahaamalla sen ulos telakasta ja sulkemalla uuden ikkunan), ei ole syytä huoleen. Saat sen takaisin Työkalupakista, kun valitset sen valikosta "Tiedosto → Paneelit" ja napsautat kyseisen paneelin nimeä.

Tärkeimmät paneelit ovat:

  • Tasopaneeli — näyttää työstämälläsi kankaalla olevien tasojen hierarkian. Sen kautta voit myös käsitellä tasoja eri tavoin.
  • Ominaisuuspaneeli — näyttää valitun tason ominaisuudet. Jos valittuna on useita tasoja, näytetään vain ne ominaisuudet, jotka ovat niillä kaikilla.
  • Työkalusäätöpaneeli — näyttää käytössä olevaa työkalua koskevat säädöt, mikäli sillä niitä on.
  • Kartta — näyttää valitun kankaan pienoiskuvan, jota voi lähentää ja loitontaa (zoomata) ja josta voi siirtyä eri puolille kangasta.
  • Historiapaneeli — näyttää teokseen tehdyt toimenpiteet luettelona. Historiasta voit myös muokata tapahtumia.

Näiden lisäksi Synfig-studiossa on monia muita paneeleita. Mikäli sinulla ei ole harmainta aavistusta mitä jokin paneeli tekee, pidä hiirtä sen kuvakkeen päällä, niin esiin ponnahtaa työkaluvihje, joka selittää paneelin toimintaa.

Konepellin alla

Tasopaneeli

Synfig-studio, kuten useimmat muutkin pätevät grafiikkaohjelmat, jakaa kankaalla olevat yksittäiset elementit tasoiksi. Se eroaa kuitenkin muista ohjelmista kahdella merkittävällä tavalla:

  1. Yksittäinen taso Synfigissä esittää yleensä yhtä "alkeisoliota", kuten yhtä aluetta, alueen ääriviivaa, tuotua kuvaa, jne. Tämä antaa sinulle runsaasti jouston varaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Ei ole mitenkään tavatonta, että teoksessa on satoja tasoja (taiteilijan mielenterveyden takaamiseksi tietysti hierarkisesti järjestettynä).
  2. Tasoja ei käytetä pelkästään lisäämään informaatiota alla olevan kuvan päälle, vaan niillä voi myös muovata tai vääristää sitä eri tavoin. Tässä mielessä Synfigin tasot toimivat pitkälti Adobe Photoshopin tai GIMPin suodattimien tapaan. Esimerkkeinä mainittakoon Sumennustaso, Säteissumennustaso, Palloistustaso, Värikorjaustaso ja Viistetaso.

Kaikilla tasoilla on joukko parametreja, jotka säätelevät sen käyttäytymistä. Kun napsautat tasoa (joko Kangasikkunassa tai viereisen kuvan Tasopaneelissa), sen säädöt näytetään Ominaisuuspaneelissa. Each layer has a set of parameters which determine how it behaves. When you click on a layer (either in the Canvas Window, or in the illustrated Layers Panel), you will see its parameters in the Params Panel.

Ensiaskeleet

Tehdäänpä jotain kivaa, että päästään näpräämään ohjelmaa!

Mene ensin työkalupakkiin ja näppää ympyrätyökalua. (Jos et tiedä mikä se niistä on, pidä vain hiirtä paikallaan nappuloiden päällä, kunnes esiin putkahtaa vihjeteksti "Ympyrätyökalu".)

Kun napsautat ympyrätyökalua, pane merkille, että Työkalusäätöpaneeli muuttuu. Mutta palataan siihen myöhemmin.

With the Circle Tool selected, you can now create circles in the Canvas Window. This works as you might expect — click on the canvas, drag to change length of the radius, and release the mouse button when you are done. Go ahead and create two circles (or more, if you fancy). If you accidentally release the mouse button before dragging, you end up creating a circle with 0 radius and it is effectively invisible! No need to worry, you can easily fix this. In the Params Panel, you can change the parameters of the selected object. If you just made a 0 radius circle, it should be the current selected object. You can change its radius to some value other than 0, say 10, and manipulate it to your liking with the canvas ducks later.

Note

Some users might experience the following problem: when you click and drag on the canvas using the Circle Tool, either nothing seems to happen or you end up making insanely huge circles. To fix this go to "File → Input Devices" and disable all the devices you can find there. If you have an extended input device that you want to use, such as a pressure-sensitive pen, then enable it in this screen. After this change Synfig will work as expected.
note end

Now go back to the toolbox and click on the Muuntotyökalu (the blue circle with the arrow on it). After you do this, click on one of your circles. You will see a bounding box (which is kind of useless at this point in time, but I digress), a green dot at the center, and a cyan dot on the radius. Those dots are called "ducks". If you want to modify the circle, grab a duck and drag it around. Easy!

You can select a Layer by clicking on it. If you want to select more than one layer, hold down Ctrl key while you are clicking — this works in both the Canvas Window and the Layers Panel. Try it!

You can also select multiple ducks. You can do this in several ways. First, you can hold down Ctrl and individually click the ducks that you want selected, but this can be tedious. However, there is a much faster method — just create a selection box by clicking the mouse and dragging it over the area of ducks that you want selected.

Go ahead, select two circles and select all of their ducks. With several ducks selected, moving one duck will move all of the ducks.

Note

Synfig Studio has an autorecovery feature. If it crashes, even if the current file has not been saved, you will not lose more than 5 minutes of work. At restart it will automatically prompt to recover the unsaved changes. Unfortunately history isn't recovered yet.
note end

The rotate and scale tools work much like the Transform Tool, except in the case where you have multiple ducks selected. It is much easier just to try, than read about it. Select a few circles, select all of their ducks, and try using the rotate and scale tools.

Note that duck manipulation tools have options associated with them. If a particular tool isn't doing what you want, take a look in the Tool Options Panel to see if it is set up the way you want.

Development Notes:

You may find that Synfig Studio is SLOW, making it practically unusable on the old hardware. The biggest reason for this is that all of the color calculations are done in floating point — to enable High-Dynamic-Range Imaging.

However, some major re-implementations and optimizations are planned to be made that should quite dramatically improve the performance of Synfig on all platforms. The goal is not a 200% speed increase, but at least a 2000% speed increase. Currently there is a work in progress in development branch implementing those optimization via OpenGL. It already shows very promising results, but is not ready for usage yet.

Linking

Now let's try linking. Suppose we always want these two circles to be the same size. Select two circles, and then select both of their radius ducks (the cyan dots).

To select multiple ducks, either drag a rectangle around them, or select the first one, then hold the Ctrl key while selecting the rest. Once you have the two radius ducks selected, right click on either duck and a menu will pop up. Select "Link". Boom. The parameters are linked together. You can prove it to yourself by selecting just one of the circles and changing its radius — the other one will change as well. Neat stuff, eh? This is how outlines are attached to their regions — but I'm getting ahead of myself.

Linking is a fundamental concept in Synfig. You can create links not only between ducks, but also between parameters as well by selecting multiple layers, right clicking on the parameter in the Params panel, and selecting "Link".

Color selection

Let's say you want one of the circles to be a different color. If you look in the toolbox below the tools, you'll see the outline/fill color selector, the outline width selector, and some other stuff like the default blend method and gradient. The outline/fill color widget works exactly as you might expect — you can click on the fill color, and a modest color chooser will appear. Now you can change the color pretty easily.

But sometimes you just want to click on a color and go. This is where the palette editor tab comes in.

Development Notes:

Its functionality isn't quite 100% yet (saving and loading custom palettes is not implemented), but the default palette is pretty decent.

Click on the Palette Editor panel tab and have a look — it's the one with the palette-ish looking icon. Clicking on colors with the left mouse button will immediately change the default outline color and clicking with the middle mouse button will change fill color.

That's all great, but we still haven't changed the color of the circle. There are three ways to do this. The first is to click on the "Fill Tool" from the toolbox, and then click on the circle in the Canvas Window. Boom. Circle changes color. This works with more than just circles. Also, you can select the circle layer you want to modify, go to the Params panel, right-click on the Color parameter and select "Apply Fill Color" or "Apply Outline Color" at you preference. Or simply double-click on the "Color" parameter - a color selector dialog will show up, and you can just tweak away.

Try playing around with the circles for a bit. Muck around with the parameters, and see what happens. To get you started, try out to set the Feather Parameter to 5.

Digging deeper

Of course, so far you just found out how to use the basic features of Synfig Studio but not how you animate a drawing. This is covered in the next section.


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • español • suomi • français • italiano • 日本語 • Nederlands • polski • português • română • русский • 中文(中国大陆)‎ • 中文(台灣)‎