Toevoegen van lagen

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "<!-- Page info --> {{Title|Animatie basis}} {{Navigation|Category:Manual|Doc:Adding Layers}} Category:Manual Category:Tutorials Category:Tutorials Basic [[Category:Up...")
 
 
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<!-- Page info -->
 
<!-- Page info -->
{{Title|Animatie basis}}
+
{{Title|Toevoegen van lagen}}
{{Navigation|Category:Manual|Doc:Adding Layers}}
+
{{Navigation|Category:Manual|Doc:Creating_Shapes}}
[[Category:Manual]]
+
{{Category|Manual}}
[[Category:Tutorials]]
+
{{Category|Tutorials}}
[[Category:Tutorials Basic]]
+
{{Category|Tutorials Basic}}
 
[[Category:Updated]]
 
[[Category:Updated]]
 
<!-- Page info end -->
 
<!-- Page info end -->
Line 10: Line 10:
 
== Inleiding ==
 
== Inleiding ==
  
Het is zeer gemakkelijk in Synfig Studio om een animatie te maken. Het betekent eigenlijk gewoon om een afbeelding te veranderen &mdash; Je dient gewoon de eerste en de laatste fase van een verandering aan te geven, en Synfig neemt de tussenstappen voor zijn rekening.
+
In de {{l|Doc:Animation_Basics|vorige les}}, maakte je je eerste simpele animatie door het veranderen van de attributen van primitieve objecten, zoals: positie, kleur en grootte. Deze simpele methodes zijn echter zelden voldoende om geavanceerde karakters en objecten te creëren. Om dit te doen gebruikt Synfig {{l|Layer|lagen}}. Ze zijn gelijkaardig aan lagen die in andere tekenprogramma's worden gebruikt in die zin dat het mogelijk wordt verschillende elementen van een afbeelding van elkaar te scheiden.
  
Laten we een eenvoudig voorbeeld uitproberen. Neem eens een bewegend licht zoals dat van Kit van de Knight Rider auto. Als je het realisme laat voor wat het is heb je een cirkel die van links naar rechts beweegt en terug. Met andere woorden, je dient drie "stappen" of "stages" te maken.
+
Lagen in Synfig zijn echter op tenminste drie aspecten verschillend ten opzichte van lagen in andere programma's:
 +
# Elk object, element of effect krijgt zijn eigen laag.
 +
# Je kunt lagen organiseren in hiërarchische groepen.
 +
# Je kunt bovenliggende lagen gebruiken om het gedrag (of het uiterlijk) van onderliggende lagen aan te passen.
  
# De cirkel staat links
+
Zoals je zult zien zijn lagen een enorm belangrijk aspect van Synfig, veel meer dan in de meeste grafische programma's. Het begrip van het concept van lagen is belangrijk om te begrijpen hoe Synfig werkt.
# De cirkel staat rechts
+
# De cirkel staat terug links
+
  
== De werkplaats opstellen ==
+
== Lagen combineren ==
  
Laten we dat uitvoeren. Start Synfig Studio. Een nieuw bestand wordt bij het starten automatisch aangemaakt. Klik op het menu 'caret' (dit bevindt zich tussen de horizontale en verticale lignaal, in de linkderbovenhoek van het canvas) selecteer dan {{c|Edit|Properties}}. Een venster met canvasopties zal verschijnen.
+
Laten we eens kijken naar een simpel voorbeeld van hoe we twee lagen kunnen combineren om een kleurverloopeffect op een rechthoek te bekomen.
  
Geef je canvas een naam en omschrijving, klik dan op {{Literal|Apply}} (klik nog niet op {{Literal|OK}} &mdash; we zijn nog niet klaar met het eigenschappenvenster. Ga naar de tab {{Literal|Time}} en bewerk de {{Literal|eindtijd}}. Verander "5s" in "2s" &mdash; dat zorgt ervoor dat onze animatie twee seconden duurt.
+
Creëer een nieuw bestand met een duurtijd van 0 seconden. Het is niet nodig ons nu bezig te houden met een tijdslijn. Creëer vervolgens een simpele rechthoek met het rechthoekgereedschap.
  
[[Image:File Properties Dialog - End Time.png|center|frame|Canvas Properties Dialoogvenster]]
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-1.png|frame|center]]
  
Klik nu op "OK", en maak een eenvoudige zwarte rechthoek dat als onze achtergrond dienst zal doen. Het is niet nodig om deze achtergrond over het hele canvas te vullen. Vink ook {{Literal|Low Res}} af die je bovenaan het canvasvenster vindt om de view mode van lage resolutie uit te schakelen - dit zorgt ervoor dat je afbeelding er beter afgewerkt uitziet. In het algemeen zorgt deze optie dat de snelheid voor het hertekenen van het canvas sneller verloopt, maar dat hebben wij hier niet nodig.
+
Selecteer het {{l|Gradient Tool|kleurverloopgereedschap}} uit de {{l|category:Toolbox|gereedschapskist}}, klik met de linkermuisknop op het canvas, sleep de muis om de richting van de kleurverloop aan te passen en laat de knop los wanneer je klaar bent. Je zou moeten merken dat een nieuwe laag in het {{l|Layers Panel}} is toegevoegd met de naam '''Gradient'''. Dit is niets bijzonders.
  
[[Image:synfig_tut_2.png|450px|center|thumb]]
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-2.png|frame|center]]
  
Nu hebben we een cirkel nodig. Verander de vulkleur in rood en maak een cirkel. Het doet er niet toe als het niet perfect is: je kunt het steeds aanpassen. Activeer het vervormgereedschap, en klik op de cirkel. Het verandert naar een soort verwerkingsmodus wat gemakkelijk te zien aan de kleine groene punt in het midden en de witte rechthoek rond de cirkel. Je kunt de cirkel verplaatsen door het beet te nemen aan zijn groene punt in het midden.
+
{{Note|Opmerking|Als je geen kleurverloop ziet maar gewoon een kleur, dan betekent dit dat je waarschijnlijk op het canvas hebt geklikt zonder te slepen met de muis. Om dit te verhelpen neem je het {{l|Transform Tool|vervormingsgereedschap}}, en klik in het canvas om de kleurverloopducks te activeren. Je dient degene vast te nemen die je een klein beetje ziet bewegen totdat het kleurverloop tevoorschijn komt.}}
 +
Nu heb je een kleurverloop, maar het is niet wat je wilde: het heeft zich over het hele canvas verspreid. Het doel was om een kleurverloop te hebben in de rechthoek. Laten we dit dus aanpassen.
  
[[Image:synfig_tut_3.png|450px|center|thumb]]
+
In het {{l|Layers Panel}} selecteer je zowel de kleurverloop- als de rechthoeklaag. Rechtsklik dan en selecteer {{Literal|Encapsulate}} uit het menu. Het zicht van de lagenpaneel zou nu moeten veranderen, zodat er een kleine rechthoek tevoorschijn komt, een {{l|Paste Canvas|Inline Canvas}} genoemd met een pijl in het midden. Door op de pijl te klikken kun je het inline canvas vergroten om zijn omgeving te zien, namelijk je twee vorige lagen: het kleurverloop en de rechthoek.
  
Dit zijn de eerste stappen om een object te tekenen en het te verplaatsen, maar is nog geen animatie. Laten we nu eens kijken hoe dat werkt.
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-3.png|frame|center]]
  
== Beweging toevoegen ==
+
Je kunt deze laag op dezelfde manier behandelen als elke andere laag &mdash; je kunt het verplaatsen, dupliceren, kopiëren en plakken. Als je de naam wilt veranderen in iets meer beschrijvend, selecteer dan gewoon de laag in de laagtab en klik op zijn label. Dan bewerk je het gewoon ter plaatse. Je kunt dit doen voor elke laag, en wordt ook sterk aangemoedigd dit te doen.
  
In het eigenschappenvenster heb je in het begin een waarde van twee seconden ingegeven. Daar de lengte van je animatie niet nul is heeft je canvasvenster (degene waarin je tekent) onderaan een grijze tijdsglijder. Je kunt hierop klikken en een smalle oranje indicator geeft je positie in de tijd aan. Probeer om op verschillende plaaten op de tijdsgelijder te klikken en merkt op dat het tekstveld aan de linkerzijde van de tijdsglijder steeds van waarde verandert. Je kunt je positie op de tijdgelijder aanpassen door de waardes in dat tekstveld te veranderen. Als je b.v. "ls" invult en op {{shortcut|enter}} drukt, zal de oranje indcator naar het midden van de tijdsgelijder springen, "2s" invullen zal de indicator naar het einde van de tijdsglijder verplaatsen.
+
== Gebruik van lokalisatie ==
+
{{Note|Opmerking|Op 2s zal de oranje indicator niet zichtbaar zijn. Dit komt omdat "2s" aan het rechteruiteinde van de tijdsglijder ligt, waardoor de indicator als het ware onzichtbaar wordt.}}
+
Je merkt op dat er nog niets op het canvas verandert. Verander naar {{Literal|animeer verwerkingsmodus}} door op de groene punt te klikken aan de rechterkant van de grijze tijdsglijder (als je met versie 0.62.02 werkt, kun je een groene checkmark zien). De canvas zal nu een rode outline tonen; Dit herinnert je eraan dat veranderingen die je maakt aan de objecten je animatie aanpassen.
+
  
[[Image:synfig_tut_4.png|450px|center|thumb]]
+
Er is echter nog steeds een probleem: het kleurverloop beslaat nog steeds heel het canvas terwijl we enkel wilden dat het de rechthoek besloeg. Activeer daarom de kleurverlooplaag in het lagenpaneel. Ga nu naar de {{l|Params Panel}} (standaard staat dit onderaan het venster) en zoek voor het attribuut {{Literal|Blend Method}} genaamd. Klik op de waarde en kies uit de keuzelijst {{Literal|Onto}}.
  
Voorheen hebben we gemeld dat er drie "stappen" of "stages" nodig zijn. Deze worden voorgesteld door zogenaamde {{l|keyframe|keyframes}}. (In geval je bekedt bent met videoencoding: Neen, het is niet hetzelfde!) Een keyframe is een afbeelding in de tijd waarop iets belangrijks met het object gebeurt.
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-4.png|frame|center]]
  
Ga naar het keyframespaneel &mdash; klik op het kleine tabje met het icoon van een sleutel onderaan het venster &mdash; om keyframes aan te passen. Klik nu op de kleine knop met het "plus" teken en je zou een nieuwe ingang moeten krijgen in de lijst die aangeeft {{Literal|0f, 0f, (JMP)}}.
+
Nu zou het kleurverloop beperkt moeten zijn tot de rechthoek. Proficiat!  Je hebt net je eerste effect gemaakt door gebruik te maken van lagen in Synfig.
  
[[Image:Keyframes Panel.png|center|frame]]
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-5.png|frame|center]]
  
Ga nu naar het "1s" teken in de tijdsglijder. De kleine oranje indicator zou zich naar daar moeten verplaatsen. Voeg dan nog een keyframe toe door op het kleine plusteken te klikken. Herhaal deze handelingen wanneer de indicator van de tijdsglijder op "2s" staat (dit is aan het einde van je animatie). Nu zou je drie keyframes in de lijst moeten hebben.
+
Al is het enkel voor de weergave, het inkapselen van lagen in inline canvassen verbetert de eenvoud van het gebruik van Synfig Studio. Maar vele programma's kunnen dit. Het concept van het gebruik van ''omgeving'' zoals zonet gedemonstreerd maakt van synfig een volledig ander programma dan andere programma's die gebruik maken van lagenhiërarchie. Het sleutelconcept is dat een laag ''enkel'' data kan aanpassen die het krijgt van '''direct onder''' hem. Met andere woorden, als je een {{l|Blur Layer}} zou plaatsen bovenop de lagen in de {{l|Paste Canvas|inline canvas}} die we hebben gemaakt, zou het enkel &mdash; die laag vervagen. Alles onder het inline canvas zou niet vervaagd worden. laten we dat proberen.
  
[[Image:Keyframes Panel 2.png|center|frame]]
+
== Het gebruik van lagen om andere lagen aan te passen ==
  
== De s'en en f'en: de tijdslijn begrijpen ==
+
Zorg ervoor dat je de inline canvaslaag geselecteerd hebt en creëer twee rode {{l|Circle Tool|Cirkels}}. Ze zullen bovenop het inline canvas verschijnen. Selecteer de inline canvaslaag en gebruik the {{Literal|Raise Layer}} knop in het lagenpaneel om het bovenop de cirkels te plaatsen.
Misschien heb je al ontdekt wat die mysterieuze "1s 10f" type markeringen willen zeggen. Ze geven een specifiek punt op de tijdslijn aan, door een locatie in seconden (s) of in frames (f) weer te geven.
+
  
Standaard wordt elke seconde in 24 frames verdeeld, zoals een meter op een meetlint is onderverdeeld in 100 centimeters. De frame markeringen beginnen bij nul en gaan tot 24, waarna een nieuwe seconde wordt weergegeven en de teller van de frames terug op nul wordt geplaatst.
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-6-raise-layer.png|center|frame]]
  
B.v. wanneer er vijf hele seconden en drie frames gepasseerd zijn, zou de notatie door gebruik te maken van deze tijdslijn "5s 3f" moeten zijn.
+
Nu staat onze inline canvaslaag (met de rechthoek en het kleurverloop) net bovenop de laag van de twee cirkels.
  
== De keyframe lijst ==
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-7.png|center|frame]]
  
De keyframe lijst is tamelijk gemakkelijk te begrijpen. Het toont de {{Literal|Tijd}} wat ongeveer gelijk is aan de starttijd, de {{Literal|Length}} wat zichzelf uitwijst, {{Literal|Jump}} die we in het volgende stuk zullen bespreken, en {{Literal|Description}} die opnieuw zichzelf uitwijst.
+
Ontvouw het inline canvas om zijn inhoud te tonen, en selecteer de toplaag er binnenin (dat zou de kleurverlooplaag moeten zijn). Dat is waar we de nieuwe laag willen plaatsen. Creëer een andere cirkel gevuld met een zwarte kleur. De zwarte cirkellaag zal gecreëerd worden boven de kleurverlooplaag maar binnen het inline canvas.
  
Misschien vraag je je nu af wat de "entries" {{Literal|(JMP)}} betekenen. Dit zijn in feite links zoals weblinks: klik erop en de indicator in je tijdsglijder zal verspringen naar de correcte tijd.
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-8.png|center|frame]]
  
Je kunt dit gebruiken om je afbeeldingen voor een bepaald tijdstip te bewerken. B.v. je kunt nu springen naar de eerste seconde en de rode cirkel naar rechts verplaatsen. Zo, je hebt je eerste beweging, je eerste animatie met Synfig gemaakt!
+
Rechtsklik nu op de zwarte cirkellaag in de lagenpaneel en er zal een menu verschijnen. Het eerste item in dit menu is {{Literal|New Layer}}. In het {{Literal|New Layer}} menu, zul je verschillende categorieën zien die je kunt creëren, maar wat wij willen is een vervaging, ga dus naar de vervagingscategorie en selecteer de {{Literal|Blur}} laag (dat zou {{c|New Layer|Blurs|Blur}} moeten zijn).
  
{{l|Image:synfig_tut_5.png|center|frame}}
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-10-composite-blur.png|center|frame]]
  
Waar bevindt zich nu deze animatie? Klik gewoon op een vrije positie op de tijdsglijder: je zult zien dat de rode cirkel op een nieuwe positie staat, één die je niet zelf hebt aangegeven! Dus wat is er gebeurd? Synfig wist wat je wilde doen, namelijk de cirkel verplaaten, en tekende alle afbeeldingen tussen de keyframes. Elke afbeelding zal later een frame voorstellen in je animatie en de cirkel zal bewegen.
+
Het is dus nu vervaagd... Maar iets is niet helemaal correct &mdash; de buitenste rand van de inhoud van het inline canvas is nog steeds scherp. Dit gebeurt omdat de blend methode van de standaard vervaagd is naar {{Literal|Composite}} (je kunt dit aanpassen met de {{l|New Layer Defaults#Default Blend Method|Default blend method}} voor nieuwe lagen van de {{l|New Layer Defaults}} sectie van de gereedschapskist). Wat we willen is een blend methode van {{Literal|Straight}}. Selecteer gewoon de vervagingslaag, en verander de blend methode naar {{Literal|Straight}} in het Paramspaneel.
  
Merk op dat het niet nodig is naar de laatste keyframe op "2s" te gaan en de cirkel terug naar links te verplaatsen. Keyframes laten Synfig toe de afbeeldingsplaatsen op een bepaald tijdstip te herinneren. Dat is waarom bij het verplaatsen van de positie van de cirkel op "1s", het links bleef staan op "2s" (zoals ook op "0s"). Als je terug naar het parameterspaneel gaat, en kijkt naar de  TimeTrackpanel, zul je merken dat er drie groene punten verschenen zijn aan de rechterkant van de {{Literal|Origin}} parameter. Deze worden {{L|Waypoints}} genoemd, en worden gebruikt om veranderingen van de parameterwaarden over de tijd aan te geven.
+
[[Image:Adding-layers-tutorial-11.png|frame|center]]
  
[[Image:TimetrackOriginWaypoints.png|thumb|center|450px]]
+
{{Note|Opmerking|In de Synfig versie {{Literal|0.62.02}}, is de blend methode voor pas gecreëerde vervagingslagen {{Literal|straight}} als de standaard blend methode in de gereedschapskist naar {{Literal|By Layer Default}} is geplaatst.}}
  
== Het renderen van je animatie ==
+
Oké, nu hebben we de inhoud van de inline canvas vervaagd, maar alls onder dit canvas is scherp.
  
Voordat je de animatie kunt tonen, dien je je werk te renderen. Er zijn twee manieren om dit te doen: gebruik van Synfig Studio (zoals je tot nu toe steeds hebt gedaan) of het consoleprogramma "Synfig" uitvoeren.
+
== Verder graven... ==
  
Laten we de eerste manier proberen. Verlaat de animatiebewerkingsmodus door op de rode punt in de tijdslijn editing widget te klikken, en sla je bestand op; b.v. onder de naam "BasicKnighRider.sifz". Ga dan naar het menu in het Canvasvenster (de "caret"knop in de linkerbovenhoek) en selecteer {{c|File|Render}}. Verander de bestandsnaam in "BasicKnighRider.gif" in dezelfde map als waar je "BasicKnighRider.sifz" hebt opgeslagen en kies als formaat "Gif in plaats van "Auto", klik daarna op Render. Naargelang je processorsnelheid zal het een paar seconden duren, maar uiteindelijk zal de statusbalk in de afbeeldingsvenster (onderaan het venster) moeten vermelden "File rendered succesfully".
+
Als je de moeite neemt om in het hoofdmenu van Synfig onder {{c|Layer|New Layer}} te kijken, zul je opmerken dat er nogal wat verschillende mogelijkheden bestaan om lagen te maken. Verschillende onder hen klinken nogal ongewoon, zoals {{c|Transform|Rotate}} b.v. Je kunt dit gebruiken om nieuwe attributen aan je objecten toe te voegen. En net zoals andere basisattributen in de {{L|Doc:Animation Basics|vorige animatieles}}, kun je hen aanpassen om verschillend op sommige {{L|Keyframe|keyframes}} te reageren. Synfig neemt het interpoleren van de stappen ertussenin voor zijn rekening.
  
[[Image:synfig_tut_6.png|618px|thumb|center|Calling "Render" from menu in Synfig Studio]]
+
B.v. je zou een {{L|Doc:Creating Shapes|shape}} kunnen creëren en een {{L|Rotate Layer}} erover kunnen toevoegen. Combineer dit met de les geleerd in de {{L|Doc:Animation Basics|laatste les}} en je kunt een roterend effect creëren. Deze techniek wordt gebruikt voor het aanmaken van {{L|Doc:Cut-out Animation}}.
 
+
{{Note|Opmerking|De "magick++" target (als het beschikbaar is) maakt veel betere gifbestanden dan de "gif" target omdat het het palet voor de afbeelding kan optimaliseren.}}
+
Open nu BasicKnighRider.gif in Firefox of een andere applicatie dat geanimeerde gif's kan weergeven. Firefox echter zal de GIF voortdurend herspelen zodat je korte animatie langer wordt. Als je nu een rode cirkel ziet die van links naar rechts beweegt en terug, proficiat! Je hebt net je eerste animatie gemaakt.
+
 
+
{{Note|Opmerking|Je kunt een preview zien van je animatie. Druk op de "Caret" menuknop in de linkerbovenhoek van het canvesvenster en kies {{c|File|Preview}}.}}
+
Als je liever de konsole zou gebruiken om je animatie te renderen, open dan een konsole (op Windows, ga naar {{c|Start|Uitvoeren}}, typ {{Literal|cmd}} en druk op {{Shortcut|enter}}), ga naar de map waar je het bestand in opgeslagen hebt, en typ iets zoals:
+
 
+
synfig -t gif BasicKnightRider.sifz
+
 
+
Er verschijnen enkele boodschappen die op het ogenblik niet ter zake doen. Na een tijdje, naargelang je processorsnelheid, zal er uiteindelijk een regel verschijnen met de boodschap:
+
 
+
BasicKnightRider.sifz ==> BasicKnightRider.gif: DONE
+
 
+
Dan ben je klaar en kun je de geanimeerde gif zien door gebruik te maken van Firefox of een ander programma zoals hierboven vermeld.
+
 
+
== Besluit ==
+
 
+
Het aanpassen van de positie van een object is natuurlijk niet het enige wat je met Synfig Studio kunt aanpassen. Andere mogelijkheden zijn het veranderen van de grootte, de outline, de kleur, etc... Synfig wordt verscheept met verschillende voorbeeldbestanden die je toelaten om verder de mogelijkheden te onderzoeken.
+

Latest revision as of 03:44, 28 September 2011

Languages Language: 

English • Deutsch • español • suomi • français • italiano • Nederlands • português • română • русский • 中文(中国大陆)‎

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning end


Navigation Navigation:  <<Manual>>

Inleiding

In de vorige les, maakte je je eerste simpele animatie door het veranderen van de attributen van primitieve objecten, zoals: positie, kleur en grootte. Deze simpele methodes zijn echter zelden voldoende om geavanceerde karakters en objecten te creëren. Om dit te doen gebruikt Synfig lagen. Ze zijn gelijkaardig aan lagen die in andere tekenprogramma's worden gebruikt in die zin dat het mogelijk wordt verschillende elementen van een afbeelding van elkaar te scheiden.

Lagen in Synfig zijn echter op tenminste drie aspecten verschillend ten opzichte van lagen in andere programma's:

  1. Elk object, element of effect krijgt zijn eigen laag.
  2. Je kunt lagen organiseren in hiërarchische groepen.
  3. Je kunt bovenliggende lagen gebruiken om het gedrag (of het uiterlijk) van onderliggende lagen aan te passen.

Zoals je zult zien zijn lagen een enorm belangrijk aspect van Synfig, veel meer dan in de meeste grafische programma's. Het begrip van het concept van lagen is belangrijk om te begrijpen hoe Synfig werkt.

Lagen combineren

Laten we eens kijken naar een simpel voorbeeld van hoe we twee lagen kunnen combineren om een kleurverloopeffect op een rechthoek te bekomen.

Creëer een nieuw bestand met een duurtijd van 0 seconden. Het is niet nodig ons nu bezig te houden met een tijdslijn. Creëer vervolgens een simpele rechthoek met het rechthoekgereedschap.

Adding-layers-tutorial-1.png

Selecteer het kleurverloopgereedschap uit de gereedschapskist, klik met de linkermuisknop op het canvas, sleep de muis om de richting van de kleurverloop aan te passen en laat de knop los wanneer je klaar bent. Je zou moeten merken dat een nieuwe laag in het Layers Panel is toegevoegd met de naam Gradient. Dit is niets bijzonders.

Adding-layers-tutorial-2.png

Opmerking

Als je geen kleurverloop ziet maar gewoon een kleur, dan betekent dit dat je waarschijnlijk op het canvas hebt geklikt zonder te slepen met de muis. Om dit te verhelpen neem je het vervormingsgereedschap, en klik in het canvas om de kleurverloopducks te activeren. Je dient degene vast te nemen die je een klein beetje ziet bewegen totdat het kleurverloop tevoorschijn komt.
note end

Nu heb je een kleurverloop, maar het is niet wat je wilde: het heeft zich over het hele canvas verspreid. Het doel was om een kleurverloop te hebben in de rechthoek. Laten we dit dus aanpassen.

In het Layers Panel selecteer je zowel de kleurverloop- als de rechthoeklaag. Rechtsklik dan en selecteer "Encapsulate" uit het menu. Het zicht van de lagenpaneel zou nu moeten veranderen, zodat er een kleine rechthoek tevoorschijn komt, een Inline Canvas genoemd met een pijl in het midden. Door op de pijl te klikken kun je het inline canvas vergroten om zijn omgeving te zien, namelijk je twee vorige lagen: het kleurverloop en de rechthoek.

Adding-layers-tutorial-3.png

Je kunt deze laag op dezelfde manier behandelen als elke andere laag — je kunt het verplaatsen, dupliceren, kopiëren en plakken. Als je de naam wilt veranderen in iets meer beschrijvend, selecteer dan gewoon de laag in de laagtab en klik op zijn label. Dan bewerk je het gewoon ter plaatse. Je kunt dit doen voor elke laag, en wordt ook sterk aangemoedigd dit te doen.

Gebruik van lokalisatie

Er is echter nog steeds een probleem: het kleurverloop beslaat nog steeds heel het canvas terwijl we enkel wilden dat het de rechthoek besloeg. Activeer daarom de kleurverlooplaag in het lagenpaneel. Ga nu naar de Params Panel (standaard staat dit onderaan het venster) en zoek voor het attribuut "Blend Method" genaamd. Klik op de waarde en kies uit de keuzelijst "Onto".

Adding-layers-tutorial-4.png

Nu zou het kleurverloop beperkt moeten zijn tot de rechthoek. Proficiat! Je hebt net je eerste effect gemaakt door gebruik te maken van lagen in Synfig.

Adding-layers-tutorial-5.png

Al is het enkel voor de weergave, het inkapselen van lagen in inline canvassen verbetert de eenvoud van het gebruik van Synfig Studio. Maar vele programma's kunnen dit. Het concept van het gebruik van omgeving zoals zonet gedemonstreerd maakt van synfig een volledig ander programma dan andere programma's die gebruik maken van lagenhiërarchie. Het sleutelconcept is dat een laag enkel data kan aanpassen die het krijgt van direct onder hem. Met andere woorden, als je een Blur Layer zou plaatsen bovenop de lagen in de inline canvas die we hebben gemaakt, zou het enkel — die laag vervagen. Alles onder het inline canvas zou niet vervaagd worden. laten we dat proberen.

Het gebruik van lagen om andere lagen aan te passen

Zorg ervoor dat je de inline canvaslaag geselecteerd hebt en creëer twee rode Cirkels. Ze zullen bovenop het inline canvas verschijnen. Selecteer de inline canvaslaag en gebruik the "Raise Layer" knop in het lagenpaneel om het bovenop de cirkels te plaatsen.

Adding-layers-tutorial-6-raise-layer.png

Nu staat onze inline canvaslaag (met de rechthoek en het kleurverloop) net bovenop de laag van de twee cirkels.

Adding-layers-tutorial-7.png

Ontvouw het inline canvas om zijn inhoud te tonen, en selecteer de toplaag er binnenin (dat zou de kleurverlooplaag moeten zijn). Dat is waar we de nieuwe laag willen plaatsen. Creëer een andere cirkel gevuld met een zwarte kleur. De zwarte cirkellaag zal gecreëerd worden boven de kleurverlooplaag maar binnen het inline canvas.

Adding-layers-tutorial-8.png

Rechtsklik nu op de zwarte cirkellaag in de lagenpaneel en er zal een menu verschijnen. Het eerste item in dit menu is "New Layer". In het "New Layer" menu, zul je verschillende categorieën zien die je kunt creëren, maar wat wij willen is een vervaging, ga dus naar de vervagingscategorie en selecteer de "Blur" laag (dat zou "New Layer → Blurs → Blur" moeten zijn).

Adding-layers-tutorial-10-composite-blur.png

Het is dus nu vervaagd... Maar iets is niet helemaal correct — de buitenste rand van de inhoud van het inline canvas is nog steeds scherp. Dit gebeurt omdat de blend methode van de standaard vervaagd is naar "Composite" (je kunt dit aanpassen met de Default blend method voor nieuwe lagen van de New Layer Defaults sectie van de gereedschapskist). Wat we willen is een blend methode van "Straight". Selecteer gewoon de vervagingslaag, en verander de blend methode naar "Straight" in het Paramspaneel.

Adding-layers-tutorial-11.png

Opmerking

In de Synfig versie "0.62.02", is de blend methode voor pas gecreëerde vervagingslagen "straight" als de standaard blend methode in de gereedschapskist naar "By Layer Default" is geplaatst.
note end


Oké, nu hebben we de inhoud van de inline canvas vervaagd, maar alls onder dit canvas is scherp.

Verder graven...

Als je de moeite neemt om in het hoofdmenu van Synfig onder "Layer → New Layer" te kijken, zul je opmerken dat er nogal wat verschillende mogelijkheden bestaan om lagen te maken. Verschillende onder hen klinken nogal ongewoon, zoals "Transform → Rotate" b.v. Je kunt dit gebruiken om nieuwe attributen aan je objecten toe te voegen. En net zoals andere basisattributen in de vorige animatieles, kun je hen aanpassen om verschillend op sommige keyframes te reageren. Synfig neemt het interpoleren van de stappen ertussenin voor zijn rekening.

B.v. je zou een shape kunnen creëren en een Rotate Layer erover kunnen toevoegen. Combineer dit met de les geleerd in de laatste les en je kunt een roterend effect creëren. Deze techniek wordt gebruikt voor het aanmaken van Cut-out Animation.


Languages Language: 

English • Deutsch • español • suomi • français • italiano • Nederlands • português • română • русский • 中文(中国大陆)‎