Command:Open/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Command:Open
Revision as of 15:53, 16 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • français • română

ControlO: Otevře dialogové okno pro výběr souboru sifz s již uloženým projektem, který budete chtít otevřít.

V levém dolním rohu dialogového okna je tlačítko Otevřít historii. Pokud bude vybraný soubor typu ".sfg" a kliknete na ně, tak se vám zobrazí historie revizí tohoto projektu.