Прозорче са особинама платна

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • српски / srpski


Опис

Прозорче са особинама платна употребљава се приликом постављања особина за текуће, главно платно. Ове особине могу да се мењају и у току рада и то на неколико начина: преко главног изборника, одабиром ставке „Платно → Поставке...“; преко уметнутог изборника, одабиром ставке „Платно → Поставке...“; притиском тастера „Ф8“ као пречице на тастатури.

Ово прозорче се састоји од заглавља у горњем делу, те три језичка (Слика, Време и Остало) испод њега.

самоприказивање

Уколико се постави променљива окружења названа „SYNFIG_ENABLE_NEW_CANVAS_EDIT_PROPERTIES“, програм ће сам да прикаже ово прозорче са особинама платна приликом стварања нове анимације.
note end


У горњем делу овог прозорчета могу да се постављају следеће особине:

Прозорче са особинама платна 1.0.1.png
 • Подаци о платну
  • Назив — Назив анимације
  • Опис — Кратак опис, подаци о лиценцирању, ауторима...

Језичак — Слика

Поставке стварања Језичак Слика 1.0.1.png

Језичак „Слика“ обезбеђује постављање следећих вредности:

 • Величина слике
  • Ширина — постављање ширине (у пикселима) при стварању (рендеровању).
  • Висина — постављање висине при стварању.
  • Utils chain link on icon.png — Пребацивачко дугме за задржавање односа димензија пиксела (размер).
  • Ш.Резолу. — постављање водоравне резолуције за прорачун стварне величине (не мења величину употребљаваних садржаја).
  • В.Резолу. — постављање усправне резолуције за прорачун стварне величине (не мења величину употребљаваних садржаја).
  • Utils chain link on icon.png - Пребацивачко дугме за задржавање односа резолуције приказа слике (размер).
  • Стварна ширина — постављање стварне величине за штампање створене датотеке (прорачунава се као: Ширина/Ш.Резолу.).
  • Стварна висина — постављање стварне величине за штампање створене датотеке (прорачунава се као: Висина/В.Резолу.).
  • Однос димензија слике — натпис који приказује тренутни однос димензија слике.
 • Област слике — одређује део радног простора који ће да се узме у обзир при стварању анимације.
  • Горе лево (х/у) — постављање тачке горе-лево у радном простору од које стварање (рендеровање) започиње.
  • Доле десно (х/у) — постављање тачке доле-десно у радном простору од које стварање (рендеровање) започиње.
  • Премер слике — величина дијагонале задатог дела радног простора ("Горе лево (х/у)"² +"Доле десно (х/у)"² ="Премер слике"² )

Измена почетне координате платна

Почетна координата (тачка са координатама х=0 и у=0) новоствараног платна подразумевано се поставља у средиште.

Транслација почетне координате за платно остварује се прилагођавањем координата „Горе лево“ (X/Y) и „Доле десно“ (X/Y) без мењања разлике између ове две тачке (вектор).

Особине платна Област слике 1.0.1.png

Почетна координата у горњем левом ћошку

Уколико је неопходно да се почетна координата постави у горњи леви ћошак, а сходно горњем примеру за „Област слике“, поставе се вредности (у прозорчету са особинама платна, под „Област слике“) за „Горе лево“ — и х и у на 0, а за „Доле десно“ — х на 8 и у на 4,5.

 • new_bottom_right_x = ABS(old_top_left_x) + old_bottom_right_x
 • new_bottom_right_y = old_top_left_y + ABS(old_bottom_right_y)

Језичак — Време

У језичку Време можете да постављате:

Поставке стварања Језичак Време 1.0.1.png
 • Временска подешавања
  • Кадрова по секунди — постављање броја кадрова по секунди при стварању (рендеровању). Примењиво само када се ствара датотека филма (анимације), али не при стварању датотека са листом поређаних слика.
  • Почетак — постављање времена почтка анимације при стварању.
  • Свршетак — постављање времена завршетка анимације при стварању.
  • Трајање — постављање трајања текуће анимације.

Језичак — Остало

У језичку Остало можете да постављате:

Поставке стварања Језичак Остало 1.0.1.png
 TODO Написати (објашњење употребе параметара у језичку „Остало“ те дељења података из Template:PropertiesOtherTab/sr )
 • Забрави и увежи
  • Ширина слике
  • Висина слике
  • Однос дим. слике
  • Премери слику
  • Ширина пиксела
  • Висина пиксела
  • Однос дим. пиксела
 • Жижа
  • Жижа х:/у:

Промена величине платна (анимације)

У језичку „Остало“, одзначити све у групи „Забрави и увежи“:

Особине платна за промену величине 1.0.1.png

Онда уредити параметре слике „Ширина“ и „Висина“. Овим ће да се промени величина платна, а уједно ће да се мења и величина садржаја платна.

Промена величине платна уз задржавање односа димензија садржаја платна

У језичку „Остало“, у групи „Забрави и увежи“, означити „Однос дим. слике“, „Премери слику“ и „Однос дим. пиксела“.

Онда уредити параметре слике „Ширина“ и „Висина“. Овим ће да се промени величина платна, прилагођавајући његове садржаје уз задржавање односа њихових димензија. Ово значи да ће, чак и када се мења „однос димензија слике“, квадрат пре промене величине платна, да буде квадрат и после промене величине платна.

Проширење платна

У језичку „Остало“, у групи „Забрави и увежи“, означити само „Однос дим. пиксела“:

Особине платна за проширење 1.0.1.png

Онда уредити параметре слике „Ширина“ и „Висина“. Овим ће да се задржи величина садржаја платна, али ће да се дода додатни простор около њега (горе-доле и лево-десно).На крају, како ова подешавања могу да доведу у забуну чак и искусније људе, погледајте незваничну страницу са размишљањима (на енгл. језику) о димензијама тј. величини слике.


Languages Language: 

English • српски / srpski