Canvas/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Canvas
Revision as of 23:25, 2 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • español • suomi • français • română • српски / srpski"Ploška" (Canvas), je v podstatě pojmenovaný sendvič seřazených vrstev, seskupených do jedné skupiny. Seskupíte-li několik vrstev, vytvoříte novou plošku, která tvoří samostatný objekt se kterým je možné dále pracovat. Lze ji vložit do jiné plošky, nebo ji z ní naopak odstranit – pokud už není zapotřebí, případně ji nahradit ploškou jinou. Máte–li aktivovanou skupinu, můžete si povšimnout v panelu Parametry atributu "Ploška", který je vyhrazen pro jméno plošky.

Ploška se dá přejmenovat. Ale pozor! Jméno nesmí obsahovat mezery, ani žádný z následujících znaků :#@$^&()*.

Plošku lze také vyexportovat. Vyexportované plošky se zobrazují v panelu Plošky. Když na některou z plošek v tomto panelu kliknete, otevře se jako nová pracovní plocha. Chcete-li tedy nějakou plošku dodatečně upravit, nemusíte pracně dohledávat v panelu vrstev skupinu, která ji tvoří, ale stačí na kliknout v panelu Plošky.

Všechny vyexportované plošky se pak hierarchicky zobrazují ve stromové struktuře.

Okno s ploškou, kde se zobrazuje aktuální ploška

Viz též

Dialogové okno Vlastnosti plošky


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • español • suomi • français • română • српски / srpski