Animation Speed Parameter/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Animation Speed Parameter
Revision as of 15:41, 15 March 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "{{Title|Rychlost animace (Animation Speed)}} {{Category|Parameters}} {{NewTerminology}} {{Literal|Rychlost animace}} (Animation Speed) je parametr {{l|Noise Distort Layer}},...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština"Rychlost animace" (Animation Speed) je parametr Chaotické zkreslení (Noise Distort), který udává počet cyklů za sekundu, pro přepočet bodů výsledné deformace. Ve výchozím stavu má hodnotu 0 (deformace zůstává v průběhu času neměnná).


Languages Language: 

English • čeština